น้ำใจและไมตรี

สังคมรวมกันได้
ต้องอาศัยเครื่องประสาน
เหนียวแน่นตลอดกาล
คือน้ำใจและไมตรี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ มี.ค. ๒๖๖๒

สร้างง่ายรักษาไว้แสนยาก

ทุกอย่างมักสร้างง่าย
รักษาไว้นั้นแสนยาก
เพราะใจคนส่วนมาก
ชอบเบื่อหน่ายไม่อดทน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ มี.ค. ๒๖๖๒

ทุกสิ่งอย่าหวังว่าจะยั่งยืน

ทุกสิ่งที่เกิดมา
อย่าหวังว่าจะยั่งยืน
สุดท้ายล้วนต้องคืน
สู่ดิน น้ำ ลม และไฟ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ มี.ค. ๒๖๖๒

เล่ห์กลอุบายทำลายตน

อันเล่ห์กลอุบาย
ที่ใช้กัน
คงสักวันจะต้อง
สนองผล
กลับเป็นอบาย
ทำลายตน
ธีรชนจึงทำตาม
ความจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ มี.ค.๒๕๖๒

เดินตามเส้นทางสัจธรรม

เดินไป ตามเส้นทาง
ที่ถูกสร้างด้วยสัจธรรม
นั้นจึงเป็นเหตุนำ
สู่จุดหมายได้แท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ มี.ค.๒๕๖๒

อย่าปล่อยให้คนน่ารังเกียจมาทำชีวิตเราแปดเปื้อนมลทิน

อย่าปล่อยให้คนน่ารังเกียจมาทำชีวิตเราแปดเปื้อนมลทิน

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

ควรโต้ตอบคนหยาบคาย ไร้มารยาท
ด้วยความกักขฬะ ไร้น้ำใจหรือ
ฤๅข้ออ้างที่เราจะมีโอกาสได้แสดงความเลวทราม
ออกมาอย่างเต็มที่คือคำว่า
ก็มันทำร้ายกูก่อน มันวอนหาเรื่องเองนะ

เราไม่อาจห้ามปราม ระมัดระวังหรือกระทั่งคัดสรร
ให้สิ่งที่เข้ามากระทบใจในแต่ละวัน
ได้ดังใจเราทุกอย่าง

เราทำได้เพียง ฝึกห้ามใจ ไม่ให้ขาดสติ
จนทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย
ระมัดระวัง ให้ตนเองอยู่ในกรอบศีลธรรม
โดยไม่เชื่อคำยั่วยุจากมารภายใน
ว่าใครเลวได้ เราต้องเลวด้วย

คัดสรรการแสดงออกทางกาย วาจา
อย่างสร้างสรรค์ในการหาหนทางออก
ให้จิตใจที่กำลังเดือดพล่าน
กลับมาสู่ จิตใจที่เยือกเย็น พร้อมเห็นปัญหาและ
แก้ไขด้วยปัญญาที่เหนือกว่าโทสะ

อย่าปล่อยให้คนน่ารังเกียจ
มาทำชีวิตเราแปดเปื้อนมลทิน
ด้วยการกระตุ้นให้เราสร้างมลทินเกาะใจ

จงขอบคุณเขาที่ช่วยมาแสดงให้เราเห็นถึงพฤติกรรม
ที่เราจะจำไปจนตายว่า เราจะไม่ทำ
จะไม่ยอมได้ชื่อว่า เป็นคนแบบเดียวกัน

ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เดินตามเส้นทางธรรม

เดินไป ตามเส้นทาง
ที่ถูกสร้างด้วยสัจธรรม
นั้นจึงเป็นเหตุนำ
สู่จุดหมายได้แท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ มี.ค.๒๕๖๒

ความคิดที่ปรุงแต่ง

ความคิดที่ปรุงแต่ง

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

ตัวความคิดที่ปรุงแต่ง คือ ตัวเจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร คือ สิ่งที่มาดลใจ
ให้เราต้องคิดแบบนี้ ต้องทำแบบนี้
ทั้งๆ ที่รู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี ไม่ถูกต้อง
แต่ตัวเองไม่อาจหยุดคิด หยุดกระทำได้
มันมาในรูปของความอาฆาตพยาบาท
ว่าต้องคิดและทำแบบนี้
พอทำแบบนี้จะได้รับผลกรรมแบบนี้

เช่น ทำให้คนๆ หนึ่งคิดแบบเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
อะไรที่ใครคนอื่นเขาว่าเลว กลับเห็นดีหมด

พอทำลงไป ก็เกิดบาป บาปที่ทำให้เกิดความรุ่มร้อนในชีวิต ทำให้จิตไม่อาจหลุดพ้น ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด ใช้ชีวิตอยู่ในกองทุกข์ จมอยู่กับบาปที่ตัวเองก่อขึ้นโดยไม่รู้สิ้นสุด

ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มือที่ไม่ยอมปล่อยวาง

ในมือถือของไว้
โดยที่ไม่ยอมปล่อยวาง
ในเมื่อมือไม่ว่าง
ไหนจะได้ของใหม่มา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ มี.ค.๒๕๖๒

ครูที่ดีที่สุดของคุณ

ครูที่ดีที่สุดของคุณ

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

ครูที่ดีที่สุดของคุณ
ก็คือ ความผิดพลาดที่ผ่านมานั่นเอง
ทั้งยังเป็นทางแห่งปัญญาอันกว้างขวาง
ในการที่จะช่วยเหลือแนะนำผู้อื่น
ว่าเราสามารถก้าวผ่าน
ความผิดพลาดนั้นมาได้อย่างไร
เหมือนพระท่านว่าผู้ที่ไม่ผิดพลาดเลย
ก็คือผู้ที่ไม่เคยทำอะไรเลย
ไม่เคยที่ก้าวออกไปเพื่อเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนาตนให้ดีขึ้น จมปลักอยูกับวังวนเดิมๆ
เพราะฉะนั้นให้ก้าวออกไป พร้อมการเรียนรู้
รู้ที่ขณะแห่งปัจจุบัน เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น
ทั้งภายนอกภายใน ด้วยใจเป็นกลาง

ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒