บทความ

ความรู้คู่คุณธรรม

ความรู้คู่คุณธรรม
มีประจำจิตวิญญาณ์
นักปราชญ์ท่านสอนว่า
ควรเชิดชูเป็นผู้นำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ มี.ค.๒๕๖๒

รักให้เป็นไม่เป็นทุกข์

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

ในวิถีแบบโลกๆ
เมื่อมีความรักต้องรักให้เป็น
รักให้เป็นไม่เป็นทุกข์
แต่เมื่อถูกความปรารถนาครองใจแล้ว
ย่อมหลีกเลี่ยงจากทุกข์ได้ยาก
รักด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แค่ทำให้ใจของเรามีความสุข
แล้วเผื่อแผ่ความสุขนั้น
ออกไปสู่ภายนอก
ทั้งในแง่ของการกระทำและคำพูด
เมื่อเราทำให้ผู้อื่นมีสุขแล้ว
ใจเราก็มีสุข นี้จึงเป็น…รัก

ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

สังคมประสบภัย

สังคมประสบภัย
ได้บุคคลผู้กล้าหาญ
ทั้งมีปรีชาญาณ
แก้เหตุการณ์ท่านว่าดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ มี.ค.๒๕๖๒

มาอยู่กับสิ่งที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด

มาอยู่กับสิ่งที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

มีบางคนเหนื่อยล้าในใจ
รู้สึกเต็มทีกับจิตใจ
เป็นเพราะใจไม่เคยพักเลย
เที่ยววิ่งไปคิดเรื่องนู้นที เรื่องนี้ที
คิดวนไปวนมา จนลืมตัวเอง ลืมกาย ลืมใจ
ใจที่ไม่เคยพักนั้น ไม่มีกำลังไปทำอะไรหรอก
มีแต่ล้าๆ มัวๆ มึนๆ ทึบๆ ไม่อยากรับรู้เรื่องอะไร
ลองตั้งใจดูบ้าง มาอยู่กับสิ่งที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด
คือลมหายใจ คอยรู้ๆ เข้ารู้สึก ออกรู้สึก
ไม่ต้องไปสนใจเจริญปัญญาอะไร
เอาแค่ว่าให้รู้แต่ลมอย่างเดียว
เพื่อว่าถ้าจิตเป็นสมาธิมีความสงบตัวลงไป
ก็อาจพอได้พักจิตให้ได้มีกำลัง
ในการเผชิญกับวิบากที่ต้องรับในชีวิตนี้ต่อไป

ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ขาดผู้นำที่ดีมักเกิดภัยนานา

ท่านว่าฝนขาดหาย
แม้หลายปี
ประชาชนยังมี
ชีวิตได้
ขาดผู้นำที่ดีมิเท่าไร
มักเกิดภัยนานาจลาจล
ทั้งผู้คิดเป็นโจร
เที่ยวปล้นฆ่า
ทั้งผีบุญผีป่าพาสับสน
ทั้งผู้มีอภิสิทธิ์อิทธิพล
ประชาชนตาดำๆต้องช้ำใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จน.นฐ. ๖ มี.ค.๒๕๖๒

เมื่อมีการถกเถียงกัน

เมื่อมีการถกเถียงกัน

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

เมื่อมีการถกเถียงกัน

สังเกตว่า สีเทาก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาว สีดำ เราขาว เขาดำ เราถูก เขาผิด เราดี เขาชั่ว เราสะอาด เขาสกปรก

เมื่อมีการถกเถียงเพื่อเอาชนะกัน ส่วนมากคนจะไม่ยอมรับความคิดที่ดีๆ ของฝ่ายตรงข้าม แล้วก็จะไม่ค่อยยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง มันจึงนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่าย อารมณ์เกิดขขึ้น …”

การที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนั้น เราไม่ควรจะเรียกว่าขัดแย้ง ถ้ายังอยู่ในกรอบของศีลธรรม อยู่ในกรอบของความเคารพซึ่งกันและกัน…”

การที่เราต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเรา ก็เป็นสิ่งที่ดีช่วยให้เราได้ดูตัวเอง รู้ตัวเอง ปรับปรุง แก้ไขความคิดของตัวเองได้

พระอาจารย์ชยสาโร
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

กตัญญูบูชาครู พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ)

พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ)

…กตัญญูบูชาครู พระอุดมประชานาถ ( หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ )…
…วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคมที่จะถึงนี้
เป็นงานไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อ
เปิ่น ฐิตคุโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ
ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ เคยได้รับความ
เมตตาจากท่านในหลายด้าน จนทำให้
สามารถมายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้ ก็เพราะได้
บารมีของครูบาอาจารย์ท่านส่งเสริม
ลูกศิษย์นี้ไม่เคยลืมพระคุณของท่าน
ด้วยใจเคารพศรัทธา ขอแสดงความ
กตัญญูบูชาครู ด้วยตัวอักษรไว้ ณ ที่นี้…

๐๐๐ ฐิตคุณาศิรวาท ๐๐๐

(…กลอน ๙ ด้น…)

๐ นบนิ้วน้อม มือประนม ก้มลงกราบ
รำลึกภาพ พระอุดม- ประชานาถ
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เกียรติประกาศ
สีหนาท เกียรติก้องไกล มานานปี

๐ เป็นที่พึ่ง ของผู้คน ทุกค่ำเช้า
เทพเจ้า แห่งลุ่มน้ำ นครชัยศรี
ตลอดอายุ ที่ผ่านมา เนิ่นนานปี
หลวงพ่อมี ความเมตตา สาธุชน

๐ หลวงพ่อเปิ่น พระอุดม- ประชานาถ
เกียรติประกาศ คนแซ่ซ้อง ทุกแห่งหน
ขอกุศล ผลบุญนั้น บันดาลดล
ประสิทธิ์ผล ซึ่งสมบัติ พิพัฒน์ชัย

๐ หลวงพ่ออยู่ เป็นมิ่งเกล้า ของเหล่าศิษย์
ชุบชีวิต เมตตาธรรม นำมาให้
บารมี ช่วยปกป้อง จากผองภัย
น้อมกายใจ ไหว้บูชา ครูอาจารย์…

…กตัญญูบูชาครู เสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒…
…รวี สัจจะ –สมณะไร้นาม…
… ร้อยกรองบูชาครู…

คนเป็นอารยะ

คนเป็นอารยะ
นั้นต้องละทุจริต
ทั้งกายวาจาจิต
ทำพูดคิดแต่ความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ มี.ค.๒๕๖๒

พระพุทธรูปคอหัก

พระพุทธรูปคอหัก

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

พระพุทธรูปคอหัก

บ่ายวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่กำลังนั่งรถเข็ญออกตรวจบริเวณวัด พบชาย ๒-๓ คนกำลังก้มๆ เงยๆ อยู่โคนต้นไม้หลังอุโบสถ

หลวงปู่ ; ทำอะไร โยม

โยม ; พวกกระผมเอาพระพุทธรูปมาปล่อย (ทิ้ง) ครับ

หลวงปู่ ; ทำไมเอาพระพุทธรูปมาปล่อยซะหล่ะ

โยม ; พระพุทธรูปสององค์นี้คอหักครับ พ่อว่าไม่ดีเลยให้เอามาปล่อย

หลวงปู่ ; อ้อ พระพุทธรูปคอหักไม่ดี เลยเอามาปล่อยวัด อะไรไม่ดีก็เอามาปล่อยวัด หมากัดเป็ดกัดไก่ ไก่ ๔ ขา หมา ๔ หู ต้นไม้ประหลาด ลูกบอกไม่ได้สอนไม่เอาก็ให้มาบวช แต่เวลาขอของดีต้องมาขอกับพระ มาหาพระมาหาของดี ที่ไม่ดีก็เอามาทิ้งวัด มาทิ้งให้เป็นภาระพระ

พระพุทธรูปคอหักคุณว่าไม่ดี เพราะคุณเข้าใจว่าไม่ดี ตอนไปบูชามาเสียเงินเสียทอง เอามากราบไว้บูชา ถือว่าดีว่าขลัง พอตกแตกคอหักคุณก็ว่าเป็นของอัปมงคล คนเราอยู่ด้วยกันรักกันชอบกัน พออีกคนตายหมดลมหายใจ ก็กลัวกัน สมมุติกันว่าเป็นผีก็พาลกลัวกันซะอีก

คุณเอ้ย ความเป็นพระไม่ได้อยู่ที่ก้อนอิฐก้อนดินดอกนะ ความเป็นคนก็ไม่ได้อยู่กับร่างกายสังขารดอกนะ ความเป็นพระอยู่ที่คุณงามความดีของพระองค์ ความเป็นคนก็อยู่ที่คุณงามความดีของเขา คุณสมมติว่าพระคอหักคือพระตายก็กลัวพระคอหัก คุณสมมติว่าคนหมดลมหายใจก็เป็นผีก็กลัวผี ถ้าความเป็นพระอยู่ที่ใจเรา พระนั้นถึงจะแตกจะหักก็น่ากราบน่าไหว้ ถ้าความเป็นคนอยู่ที่ความรักความผูกพันธ์ อยู่ในความดีของกันและกัน ถึงเขาหมดลมก็ยังน่าคิดถึงน่านับถือ ไม่น่ากลัว แต่คุณคิดว่าเมื่อเสกพระพุทธรูปแล้วท่านมีชีวิต มีความขลัง พอท่านคอหักก็คือท่านตาย ท่านหมดความขลังความศักดิ์สิทธิ์

ให้เข้าใจเสียใหม่
พระก็คือพระจะคอหักจะแตกจะบิ่นความเป็นพระก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลย เพราะพระก็คือพระ ความดีเป็นพระ ความที่พระองค์ทรงสั่งทรงสอนเป็นพระ ไม่ใช่ความเป็นอิฐเป็นดินเป็นพระ ถ้ามีความเชื่อความศรัทธาอย่างนี้ พระจะแตกจะหักเราก็ยังเก็บไว้ได้ ยังกราบได้ เข้าใจนะ

โยม ; แล้วจะให้พวกผมทำอย่างกับพระพุทธรูปคอหักนี้ครับ

หลวงปู่ ; ที่บ้านมีกาวไหม มีก็ทาติดให้เหมือนเดิมซะ

โยม ……………………………..

ธรรมะหลวงปู่ไดโนเสาร์
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

อำนาจแพ้กรรม

อำนาจอาจช่วยคน
ให้รอดพ้นจากกฎหมาย
ผลกรรมความชั่วร้าย
ไม่มีใครช่วยได้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จน.นฐ. ๔ มี.ค.๒๕๖๒