A A A

หน้าแรก

จุดประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ รวบรวมข้อมูลของวัดบางพระ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บอกประวัติความเป็นมาของ พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) ซึ่งเป็นพระที่เราท่านทั้งหลายให้ความเคารพศรัทธายิ่ง พูดถึงเรื่องราวการสักยันต์ที่หลวงพ่อได้สักให้กับศิษย์และถ่ายทอดวิชาการสักให้กับศิษย์ทั้งหลาย เป็นแหล่งชุมชนของคนเข้มขลัง พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์