ขอโขว์ เสือหางด้วน อาจารย์ต๋อย ดาบส วัดทองใน อ่อนนุช25

(1/2) > >>

ณัฐ:
องค์นี้เดิมเป็นของพี่ผม ปลดจากคอของลูกชายท่านเลยครับ เมื่อหลายปีมาแล้ว ใต้องค์เสือฝังอัฐิของ ครูบาอาจารย์ท่านด้วย  :050:

ณัฐ:
  :074:

ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์):
ดีครับ :015:

เด็กยะลาใจดี:
สุดยอดคับ :015:

~@เสน่ห์เอ็ม@~:
 :016:  ดีครับ ขลังดี ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป