สร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่

ละชั่วกลัวบาปกรรม
มุ่งมั่นทำแต่ความดี
และทำอย่างเต็มที่
โดยติดต่อไม่ท้อใจ
นี้คือไม่ประมาท
สร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่
ท่านว่าใครทำได้
ย่อมไม่ตายจากความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ เม.ย.๒๕๖๒