วงเวียนของปัญหา

วงเวียนของปัญหา
อวิชชาตัวผลักดัน
ตัณหามาช่วยกัน
ฉุดข้างหน้าลากพาไป
อวิชชาและตัณหา
หากได้มาครอบครองใจ
ปัญหาเล็กหรือใหญ่
ยากยิ่งนักจักจบลง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖