บทความ

ทำตามกติกา

ทำตามกติกา

เมื่อความดีถูกผูกขาด
ความวิวาทจำต้องมี
เพราะต่างถือว่าตนดี
จึงไม่มีใครยอมใคร
มวลมนุษย์นานาจิต
ยากให้คิดเหมือนกันได้
กติกาว่าอย่างไร
ทำตามไป นั้นดีจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.พ.๒๕๖๒

สุดท้ายไปตามกาล

สุดท้ายไปตามกาล

สัตว์โลกพระสอนว่า
จะอยู่ฟ้าหรืออยู่ดิน
ถึงคราวจำต้องสิ้น
ไม่อาจอยู่คู่กัปกัลป์
ชีวิตพอเกิดมา
ก็มุ่งหน้าแปรเปลี่ยนผัน
สุดท้ายทุกสิ่งอัน
แตกสลายไปตามกาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.พ.๒๕๖๒

นิสัยธีรชน

นิสัยธีรชน

หนักแน่นในยามทุกข์
ในยามสุขไม่หลงไหล
กล้าหาญยามมีภัย
คือนิสัยธีรชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ก.พ.๒๕๖๒

มนุษย์สูงหรือต่ำ

มนุษย์สูงหรือต่ำ

มนุษย์สูงหรือต่ำ
อยู่ที่ทำชั่วหรือดี
สิ่งอื่นนอกจากนี้
ปราชญ์สอนไว้ว่าไม่จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ก.พ.๒๕๖๒

กาฝาก

กาฝาก

กาฝากคือต้นไม้
ที่อาศัยต้นไม้อื่น
ตนเองยิ่งยั่งยืน
ต้นไม้อื่นยิ่งเฉาตาย
บางคนเหมือนกาฝาก
เป็นผู้มากด้วยอบาย
ครอบครัวล่มสลาย
เพราะพวกเขาเฝ้าเกาะกิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.พ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. งานไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น

ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น 2562

ขอเชิญศิษยานุศิษย์พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) ทุกท่าน

เข้าร่วมพิธี ไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น ณ วัดบางพระ

ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๙ น.

ประวัติไหว้ครูวัดบางพระ

คำพูดไม่ตรงกับใจ

คำพูดไม่ตรงกับใจ

คำพูดกับจิตใจ
ทั้งสองไม่ได้ตรงกัน
ท่านว่าคนอย่างนั้น
คือคนที่มีมายา
มายา มลทินใจ
ทำคนให้ด้อยคุณค่า
จากเคยน่าบูชา
เป็นไม่น่าไว้วางใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.พ.๒๕๖๒

ตาบอดคลำช้าง

ตาบอดไปคลำช้าง
ย่อมเห็นต่างกันฉันใด
เพียงสิ่งที่คิดไว้
ย่อมเห็นต่างอย่างนั้นแล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.พ.๒๕๖๒

ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี
ทั้งสองนี้ต่างกันไกล
ร่างกายแตกดับได้
แต่ความดีนี้ถาวร
ดังนั้น เหล่าบัณฑิต
จึงไม่คิดไม่เดือดร้อน
แม้ตนต้องมัวยมรณ์
เพื่อกระทำซึ่งกรรมดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.พ.๒๕๖๒

ร้ายมาร้ายตอบ

ร้ายมาร้ายตอบไป
หรือทำให้ร้ายกว่านั้น
ความชั่วย่อมแพร่พันธุ์
แผ่กระจายในสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ก.พ.๒๕๖๒