เป็นเต่าหรือกระต่าย

เป้าหมายที่ตั้งไว้
เป้าหมายที่ตั้งไว้

เป็นเต่าหรือกระต่าย
ถ้าเป้าหมายที่ตั้งไว้
มุ่งมั่นเดินหน้าไป
ถึงหลักชัยได้เหมือนกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.พ.๒๕๖๒

คนดีคนฉลาด

คนดีคนฉลาด
คนดีคนฉลาด

คนดีแต่ว่าไม่สามารถ
คนฉลาด ทุจริตเป็นนิสัย
สองคนนี้โบราณ
ท่านสอนไว้
ไม่สมควรเลือกไป
ให้ทำงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.พ.๒๕๖๒

ทำตามกติกา

ทำตามกติกา
ทำตามกติกา

เมื่อความดีถูกผูกขาด
ความวิวาทจำต้องมี
เพราะต่างถือว่าตนดี
จึงไม่มีใครยอมใคร
มวลมนุษย์นานาจิต
ยากให้คิดเหมือนกันได้
กติกาว่าอย่างไร
ทำตามไป นั้นดีจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.พ.๒๕๖๒

สุดท้ายไปตามกาล

สุดท้ายไปตามกาล
สุดท้ายไปตามกาล

สัตว์โลกพระสอนว่า
จะอยู่ฟ้าหรืออยู่ดิน
ถึงคราวจำต้องสิ้น
ไม่อาจอยู่คู่กัปกัลป์
ชีวิตพอเกิดมา
ก็มุ่งหน้าแปรเปลี่ยนผัน
สุดท้ายทุกสิ่งอัน
แตกสลายไปตามกาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.พ.๒๕๖๒

กาฝาก

กาฝาก
กาฝาก

กาฝากคือต้นไม้
ที่อาศัยต้นไม้อื่น
ตนเองยิ่งยั่งยืน
ต้นไม้อื่นยิ่งเฉาตาย
บางคนเหมือนกาฝาก
เป็นผู้มากด้วยอบาย
ครอบครัวล่มสลาย
เพราะพวกเขาเฝ้าเกาะกิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.พ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. งานไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น

ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น 2562
ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น 2562

ขอเชิญศิษยานุศิษย์พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) ทุกท่าน

เข้าร่วมพิธี ไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น ณ วัดบางพระ

ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๙ น.

ประวัติไหว้ครูวัดบางพระ