ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี
ทั้งสองนี้ต่างกันไกล
ร่างกายแตกดับได้
แต่ความดีนี้ถาวร
ดังนั้น เหล่าบัณฑิต
จึงไม่คิดไม่เดือดร้อน
แม้ตนต้องมัวยมรณ์
เพื่อกระทำซึ่งกรรมดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.พ.๒๕๖๒

พุทธบริษัทต้องมาวัดไม่ยกเว้น

เป็นพุทธบริษัท
ต้องมาวัดไม่ยกเว้น
บางคนมาตอนเป็น
บางคนมาเวลาตาย
มาวัดเวลาเป็น
ได้บำเพ็ญบุญมากมาย
มาวัดเวลาตาย
เพื่อญาติมิตรอุทิศบุญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ม.ค.๒๕๖๒

หนามยอกใช้หนามบ่ง

หนามยอกใช้หนามบ่ง

หนามยอกใช้หนามบ่ง
บ่งให้ตรงที่หนามตำ
หนึ่งในหลายถ้อยคำ
ที่ชี้ทางล้างแค้นกัน
ล้างแค้นด้วยชั่วร้าย
นั้นอย่าหมายความสุขสันติ์
กรรมเวรจักผูกพัน
แก้แค้นกันตลอดไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ม.ค.๒๕๖๒

สัจธรรม

สัจธรรม

ของขลังของศักดิ์สิทธิ์
อาจมีฤทธิ์บางเวลา
สัจธรรมให้คุณค่า
ไม่เลือกว่าเวลาใด
รู้จริงและทำจริง
ทุกๆสิ่งที่หวังไว้
จึงได้สมดังใจ
อย่ารอใครประทานพร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ม.ค.๒๕๖๒

สรรพสิ่งและมนุษย์ในที่สุดวิบัติไป

สรรพสิ่งและมนุษย์ ในที่สุดวิบัติไป

สรรพสิ่งและมนุษย์
ในที่สุดวิบัติไป
ทิ้งซากถมดินไว้
ไม่มีใครจะหนีพ้น
นักปราชญ์จึงสอนไว้
ให้ใช้ทรัพย์และชีพตน
ช่วยเหลือประชาชน
ดีกว่าให้ตายไปเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จน.นฐ. ๒๘ ม.ค.๒๕๖๒