หมวด ธรรมะ และ นอกเหตุ เหนือผล > ธรรมะ

ถ้อยธรรมคำกล่าวของ..หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ

(1/1)

ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์):


        "ในตอนแรกๆ นั้น อาตมาคิดว่าได้เรียนวิชาเอกไว้มากมายแล้ว และได้เรียนรู้ในข้อธรรมทั้งหลายลึกซึ้งดีแล้ว แต่ที่ไหนได้ พอได้พบได้สนทนากับผู้ที่มีความรู้และภูมิธรรมสูงกว่า และเป็นผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ดำริตนให้พ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงแล้วนั้น ทำให้อาตมารู้สึกว่า อาตมาเองเหมือนกบอยู่ในกะลาครอบจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาอีกมากมาย และยังต้องบำเพ็ญเพียรทางจิตอีกมากจึงจะเทียบเท่าท่านผู้รู้เหล่านั้นได้ เพราะขณะนั้นอาตมายังไม่ได้ปฏิบัติตน ไม่เคยเห็นโลกกว้างเหมือนผู้รู้ผู้แสวงหา ไม่ได้ถึงธรรมอย่างแท้จริง และปฏิบัติกันอยู่แค่วิชาความรู้ทางไสยศาสตร์เพียงอย่างเดียว ไม่อาจนำพาตัวเองรอดจากเวียนว่ายตายเกิดได้ เลยต้องศึกษา ปฏิบัติควบคู่ไปเป็นพลังเสริมความมั่นคงอันเกิดความก้าวหน้าทางจิต จนกระทั่งได้พบกับแสงสว่างทางธรรมอันสมควรอีกด้วย และถ้าอาตมาไม่แสวงหาวิชาความรู้ต่างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วแผ่นดินแล้ว ก็อยู่เพียงเท่านี้ไม่ก้าวหน้า ต่อไปวิชาก็ไม่แน่นอน ไม่ได้เห็นแสงสว่างทางธรรม และยังไม่ได้เข้าถึงคุณวิชาที่เข้าศึกษาจึงจำเป็นต้องไป เพื่อกาลข้างหน้าจะได้เป็นผู้รู้ได้บ้าง แต่จะได้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่บุญกุศลเถิด ว่าจะสนองตอบเราได้เพียงไหน"

:001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001:
ที่มา: คณะกรรมการวัดบางพระ-วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์). ประวัติพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น)
เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี วัดบางพระ นครปฐม. (น.๑). นครปฐม: ทองบุญการพิมพ์.
:001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001:
ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์)

siriwipa:
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆค่ะ

จอมขมังเวทย์1:
ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆ.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version