แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - pakorn

หน้า: [1]
1
ชื่อรูป ศิษย์มีครู
เป็นลายยันต์ของ อาจารย์โชค ครับ จังหวัดอุตรดิตถ์

2
ใช่เขี้ยวหมูตันไหมครับ (รูปไม่ค่อยชัดเท่าไรนะครับ)

4

เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หนึ่งในสยาม ปี ๑๙
เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลัง ภ.ป.ร. ปี ๑๐

5
ลบ กวน พี่ๆ
ช่วยดูให้หน่อยนะครับว่ามาจากที่ไหน
ละ แท้หรื่อเก๊ ครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


6
รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ
ว่าแท้ หรือ เก๊ และราคาประมาณเท่าไร ครับ
ขอโทษด้วยนะครับรูปไม่ค่อยชัด
ขอบพระคุณมากๆครับ

7


พระมหาเกรียงไกร ธีรรํสิโก ป.ธ.๙ (นาคหลวง)
เจ้าอาวาสวัดธรรมปทีป มหานครปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
พระธรรมทูตประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประธานกรรมการบริหารวัดธรรมปทีป
ประธานพุทธสมาคมไทยนานาชาติแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง
โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์

8
สหวัดดี ครับ พี่ๆ

ผม อยากสราพว่า เวลา บวช เป็นพระอยู่ ถ้า ไป สักยันต์จะผิดศิล ไหม ครับ

ขอบคุณครับผม ที่ ช่วยไขขอสงใส่

9
สหวัดดี ครับ ผมเป็น สมชิกใหม่ ครับ
ผมสนใจเรื่อง สักยันต์ แต่ ผม ไม่ เคย ได้ มีโอกาศ ไปกลาบหลวงพ่อ สักที เพราะ ว่า ผมอยู่ต่างประเทศ
ผม ว่างโครงการไวว่า ปี นี้ จะกลับไปเทียว เมื่องไทยละจะ ไป กลาบไหวหลวงพ่อ ที่วัด บางพระ ละจะไปให้พระอาจารย์ท่าน สักยันต์ ให้
ผมไม่รู้ ว่าถ้า สักยันต์ ครั่งแรก ต้อง ปฏิษัต อย่างไร บ้าง แล้ว ผมควร จะสักหมด ทั่งหลัง ที่ เดียว ได้ ไหม ครับ
ถ้า เวลา ๒ วัน จะสัก ทั่ง หลัง ได้ ไหม

ผม อยากสัก แบบนี้ ไม่สราพว่า พระอาจารย์ท่านจะ สัก ให้ ผม ได้ หรื่อเปล่ว


ขอความกรุณา ชวย ให้ ความนะนำที่ ดี ด้วย นะ ครับ ขอบพระคุณมากครับ

หน้า: [1]