ผู้เขียน หัวข้อ: วัดธัมมธโร นครแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย  (อ่าน 5845 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ธรรมะรักโข

 • มีสติ...กำหนดรู้...อยู่ที่จิต
 • อัฏฐมะ
 • ***
 • กระทู้: 749
 • เพศ: ชาย
 • ผู้รักษาธรรม
  • ดูรายละเอียดความเป็นมาของวัดธัมมธโร

และมูลนิธิธรรมธารา

ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดธัมมธโร เป็นวัดพุทธศาสนาแบบไทย นิกายเถรวาท เพียงวัดเดียว ตั้งอยู่ที่กรุงแคนเบอร์รา นครหลวงของประเทศออสเตรเลีย มีพระสงฆ์เป็นพระไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยอาศัยแรงศรัทธาร่วมกันจากชาวไทยและชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและชาวไทยในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพระสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นองค์นายกกรรมการมูลนิธิฯ มีพระปรีชาญาณวิเทศ (พระมหาศุภชัย ติกฺขวีโร) เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ตั้งของวัดธัมมธโรปัจจุบัน อยู่ที่ ๘๐ ถ. อาร์ชิบาบด์ เขตไลห์นัม กรุงแคนเบอร์รา เอซีที ๒๖๐๒ เป็นบริเวณสงบเรียบร้อย เป็นย่านศาสนา ซึ่งประกอบด้วยวัดเวียดนาม และโบสถ์คริสต์

ก่อนหน้าที่จะมีวัดธัมมธโร

ได้มีการจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งเอซีที (Buddhist society ACT) ณ กรุงแคนเบอร์รา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีสมาชิกหลายชนชาติ เช่น ไทย ลาว เขมร ธิเบต ศรีลังกา เวียดนาม ออสเตรเลีย และผู้สนใจอื่น ๆ คนไทยที่เป็นสมาชิกของพุทธสมาคมฯ ได้มีโอกาสเป็นประธานพุทธสมาคมฯ ๒ ท่าน คือ คุณบุญศรี เบ็นน์ และ ดร.เอมอร สจ๊วต ในระยะแรกที่สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนและอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก พระอาจารย์ ขันติปาโล พระชาวอังกฤษ ที่เคยบวชและศึกษาพระธรรมในประเทศไทยหลายพรรษา

 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้ที่ดินที่นาราบันด้าแก่พุทธสมาคม เพื่อจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาตามที่สมาคมขอ

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ คุณบุญศรี เบ็นน์ ประธานพุทธสมาคมแห่งเอซีที ได้นิมนต์พระสงฆ์ไทยจำนวน ๒ รูป เพื่อมาจำพรรษา ณ พุทธสมาคมแห่งเอซีที นาราบันด้า โดยความอนุเคราะห์ของพระราชวิสุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี ซิดนีย์ประธานสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายในประเทศออสเตรเลีย ได้เมตตาส่งพระอาจารย์มหาศุภชัย ติกฺขวีโร และพระอาจารย์สมบัติ ฐิตวฑฺฒโน จากวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ มาจำพรรษาเป็นครั้งแรกในนครหลวงกรุงแคนเบอร์รา ในขณะนั้นยังไม่มีอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง พระสงฆ์ต้องจำพรรษาในรถคาราวาน

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พุทธสมาคมแห่งเอซีที ก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ไทย คือพระอาจารย์ณรงค์ วิจิตฺโต และพระอาจารย์สุรัตน์ ปิยธมฺโม มาจำพรรษาร่วมกับพระศรีลังกา คือพระอาจารย์คุณสิริ

ต่อมาพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่ง คือคุณทัศนีย์ เรืองวรพจน์ คุณอุทัยทอง ส. ผาบมีชัย คุณสุกัญญา ส.ผาบมีชัย เป็นต้น มีความเห็นว่า ในการก่อสร้างวัดโดยมีบุคคลจากหลายชาติ ที่มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่แตกต่างกันย่อมทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่สามารถตกลงกันได้ หรือการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ก็มีความแตกต่างกันบ้าง จึงได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๓๕ ใช้ชื่อว่ามูลนิธิธรรมธารา โดยมีคุณทัศนีย์ เรืองวรพจน์ เป็นประธาน เพื่อรวมรวมเงินจัดสร้างวัดไทยในนิกายเถรวาทในกรุงแคนเบอร์รา นครหลวงของประเทศออสเตรเลีย

มูลนิธิธรรมธาราได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จากคณะสงฆ์ในประเทศ ออสเตรเลีย คือ พระราชวิสุทธิมุนี (ปัจจุบันเป็น พระเทพญาณกวี เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ ) เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี นครซิดนีย์ พระวิบูลสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ( ลูเมียร์ ) พระครูกิตติวโรปการ พระอาจารย์เสน่ห์ อคฺคาสโย พระอาจารย์ณรงค์ วิจิตฺโต พระอาจารย์สุรัตน์ ปิยธมฺโม และคณะสงฆ์ในประเทศไทย คือพระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญฺญารามเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร พระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน และพระอาจารย์มหาศุภชัย ติกฺขวีโร วัดอโศการาม เป็นต้น

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ ๒๕๓๖ มูลนิธิฯ ได้ทำสัญญาเช่าบ้านเลขที่ ๑๑ Spafford street, Farrer, ACT ใช้เป็นการวัดชั่วคราว โดยพระวิบูลสีลาภรณ์ได้อนุเคราะห์ส่ง พระอาจารย์ถาวร จนฺทเสโน และสามเณรอีก ๑ รูป มาพำนักชั่วคราว เพื่อรอคณะสงฆ์ จากประเทศไทยที่จะเดินทางมาจำพรรษา ซึ่งเป็นพรรษาแรกของ วัดธัมมธโร มีพระภิกษุ จำนวน ๔ รูป จากวัดอโศการาม คือพระอาจารย์ศุภชัย ติกฺขวีโร พระอาจารย์พายัพ อุทโย พระอาจารย์ณรงค์ วิจิตฺโต และพระอาจารย์สุรัตน์ ปิยะธมฺโม มาอยู่จำพรรษา

ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะกรรมการมูลนิธิธรรมธารา ได้ตกลงซื้อผ่อนบ้าน เลขที่ ๔๔ Limestone Aventue, Ainslie, ACT เพื่อสร้างเป็นวัดธัมมธโร ในราคา A$ ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ ในขณะนั้นทางมูลนิธิฯ มีเงินปัจจัยซึ่งได้มาจากการทอดผ้าป่าจากซิดนีย์ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงได้ขอยืมจากพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาและให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคซื้อที่ดินถวายวัด ในราคาตารางเมตรละ A$ ๒๐๐.๐๐ จากจำนวนที่ดินทั้งหมด ๑,๕๑๗ ตารางเมตร รวบรวมปัจจัยได้ประมาณ ๓๐% ของราคาบ้าน และได้ย้ายเข้าอยู่เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ในปีพรรษา ๒๕๓๗ มีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน ๕ รูป คือพระอาจารย์มหาศุภชัย ติกฺขวีโร พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส พระอาจารย์พายัพ อุทโย พระอาจารย์ณรงค์ วิจิตฺโต และพระอาจารย์ห่ม อาภรโณ

ในปีพรรษา ๒๕๓๘ มีพระภิกษุจำพรรษา ๒ รูป คือพระอาจารย์มหาศุภชัย ติกฺขวีโร และพระอาจารย์ลิขิต วิสุทธธมฺโม

ในเดือนกันยายนปีนี้ คุณปรีชา จันทนะมาฬกะ ก็ได้รับเลือกเป็นประธานมูลนิธิฯ ฝ่ายฆราวาส ได้มีการออกหนังสือธรรมสาร (Dhamma News) เป็นครั้งแรก

ในปีพรรษา ๒๕๓๙ มีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน ๓ รูป คือพระโสภณธรรมาภรณ์ (นิล วรคุตฺโต) พระอาจารย์มหาศุภชัย ติกฺขวีโร และพระสิริธโร (Wayne Mow) (สัญชาติออสเตรเลีย)

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์นายกกรรมการมูลนิธิฯ ได้อนุเคราะห์มอบเงินเพื่อเป็นปัจจัยชำระหนี้สินของวัดธัมมธโร จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐บาท ($ ๑๐๔,๔๗๗.๖๑) ซึ่งคณะกรรมการวัดธัมมธโรและมูลนิธิธรรมธาราได้ทำพิธีมอบถวายวัดธัมมธโร ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ในปีพ.ศ. ๒๕๔๐ มีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน ๒ รูป คือ พระโสภณธรรมาภรณ์ และ พระอาจารย์มหาศุภชัย ติกฺขวีโร

ในปีพ.ศ. ๒๕๔๑ มีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน ๕ รูป คือ พระโสภณธรรมาภรณ์ พระอาจารย์มหาศุภชัย ติกฺขวีโร พระอาจารย์ วิวัฒน์ ยโสธโร พระมหาประชิต สุทฺธิรํสี และพระจิตติ สุจิตฺโต

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน ๘ รูป คือ พระโสภณคุณาธาร (เนียม สุวโจ) พระโสภณธรรมาภรณ์ พระอาจารย์มหาศุภชัย ติกฺขวีโร พระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร พระมหาประชิต สุทฺธิรํสี พระชาติชาย อตฺตทนฺโต พระประยุทธ ฐานุตฺตโม และพระจิตติ สุจิตฺโต

จากการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๔๐ ได้มีการแก้ไขธรรมนูญของมูลนิธิใหม่ คือ

ข้อ ๗.๒ ประธานต้องเป็นพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสประจำวัด (เดิมประธานเป็นฆราวาส)
ข้อ ๗.๓ ประธานเป็นผู้ตั้ง รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และนิติกร
ดังนั้นเมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการทั้งคณะซึ่งมีอาจารย์ปรีชา จันทนะมาฬกะ เป็นประธาน ได้ทำหนังสือลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านเจ้าอาวาสวัดธัมมธโร คือ พระอาจารย์มหาศุภชัย ติกฺขวีโร ได้เป็นประธานตามธรรมนูญของมูลนิธิฯ และจัดตั้งกรรมการวัด ตามธรรมนูญ

เนื่องจากวัดธัมมธโรในปัจจุบัน เป็นบ้านอนุรักษ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัย ไม่สามารถจัดตั้งเป็นวัดถาวรได้ ตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา ทางวัดได้พยายามติตต่อขอที่ดินจากรัฐบาล ACT เพื่อจัดสร้างวัดใหม่ แต่ก็ยังหาที่เหมาะสมไม่ได้

คณะกรรมการมูลนิธิธรรมธารา วัดธัมมธโร มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เห็นชอบตกลงซื้อ Ursula College เลขที่ ๘๐Archibald Street, Lyneham, ACT ๒๖๐๒ เนื้อที่ ๑๓,๔๕๑ ตารางเมตร(หรือ ๘ ไร่ ๒ งาน) รวมทั้งอาคาร ๓ หลัง มีห้องจำนวน ๓๖ ห้อง ในราคา A$ ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ ซึ่งทางวัดยังขาดปัจจัยอยู่ จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมกันสร้างวัด โดยการบริจาคซื้อที่ดินถวายวัดในราคาตารางเมตรละ A$ ๒๕.๐๐ หรือบริจาคค่าห้อง ในราคา A$ ๓,๐๐๐.๐๐ (๒ห้อง A$๕,๐๐๐.๐๐) ซึ่งทางวัดจะจัดทำป้ายชื่อของผู้บริจาค ติดไว้ ณ ห้อง ที่บริจาค เพื่อเป็นเกียรติประวัติในการสร้างวัด จะเห็นได้ว่าวัดธัมมธโรเริ่มขึ้นจากบ้านเช่าจนเป็นวัดที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ และใหญ่ที่สุดในต่างประเทศวัดหนึ่ง ในช่วงเวลาเพียง ๕- ๖ ปี เท่านั้น

การปฏิบัติงานของพระธรรมทูตวัดธัมมธโร และการดำเนินงานของคณะกรรมการวัดฯ และมูลนิธิธรรมธารา แบ่งออกเป็น

ก. การร่วมมือระหว่างประเทศ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันประเทศอื่นๆ เช่นจัดร่วมฉลองวันวิสาขบูชากับ วัดธิเบต ( Tibetan Buddhist Society of Canberra) วัดเวียดนาม Sakayamuni Buddhist Center วัด Srilanka Buddhist Association, Rigpa Fellowship และ A.C.T. Buddhist Society ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ซึ่งมีผู้ที่สนใจมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนับว่าการจัดร่วมกันครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง
ได้ให้ความร่วมมือในงาน Multicultural โดยส่งตัวแทนของวัดเข้าร่วมประชุมวางแผนจัดงานร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารไทย และการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทุกปี
ส่งผู้แทนวัดธัมมธโรเข้าร่วมศาสนกิจของวัดลาว วัดเวียดนาม วัดธิเบต และวัดศรีลังกา
ข. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ได้มีนักเรียนที่เรียนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา และโรงเรียนมัธยม ประถมหลายแห่ง ที่สนใจเกี่ยวกับพระศาสนาได้มาร่วมทำบุญ และสังเกตการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ การนั่งวิปัสสนาและอื่นๆ เป็นประจำ นอกจากนี้ยังช่วยจัดหาหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามอบให้แก่สถานศึกษารวมทั้งการจัดส่งผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไปบรรยายตามโรงเรียนที่เสนอขอมา
ค. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยทั่วๆไป

จัดพิมพ์วารสาร ธรรมสาร (Dharma News) ออกเผยแผ่ทุก ๓ เดือนเป็นการเผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้กับสาธุชน และผู้สนใจทั้งไทย และต่างประเทศ
จัดการสอนกรรมฐาน แก่ชาวต่างประเทศที่สนใจ ทุกวันจันทร์ตอนเย็น
ทำพิธีทางศาสนาให้แก่ชาวไทย ศรีลังกา พม่า ลาว และออสเตรเลีย ในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียง หรือเมืองอื่นๆ
ง. ศาสนพิธีและกิจกรรมทางศาสนา

จัดให้มีกิจกรรมในวันต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาวันออกพรรษา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ โดยทางวัดจัดให้มีการทำบุญตักบาตร สวดมนต์ รับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติสมาธิภาวนา เวียนเทียน และการบวชชีพราหมณี
การสวดมนต์ และการนั่งสมาธิภาวนาประจำวัน หลังจากการใส่บาตรถวายภัตตาหารเพลแล้ว ผู้มาทำบุญร่วมกันสวดมนต์ประจำวัน หลังจากนั้นก็จะมีการนั่งสมาธิภาวนาประมาณ ๕ นาที เป็นประจำทุกวัน
สำหรับพุทธศาสนิกชนบางท่านอาจจะมาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น.หรือจะมาสวดมนต์ทำวัตรเย็น แล้วปฏิบัติภาวนา และสนทนาธรรม เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น..
จ. การให้การศึกษาอบรมทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

 
ทางวัดได้จัดหลักสูตรสอนภาษาไทยแก่ผู้ที่สนใจเรียนภาษาและวัฒนธรรม เปิดฝึกอบรมมารยาทไทย เช่น การไหว้ กราบ การรับของ เป็นต้น แก่เด็กไทยในวันอาทิตย์
ฉ. การร่วมมือกับทางราชการ

วัดธัมมธโร ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดงาน บำเพ็ญกุศลออกพระเมรุพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ ๒๕๓๙ และงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล- อดุลยเดชมหาราช เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีผู้มารวมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งสองงาน 
ส่งตัวแทนเข้าร่วมฟังนโยบาย ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง ของรัฐบาลออสเตรเลีย(Deparment of Immigration and Multicultural Affairs)
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ The Ethnic Communities Council of the ACT
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ จัดงานผ้าป่าช่วยชาติหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน โดยมี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทยเป็นประธาน รวบรวมปัจจัยส่งผ่านกระทรวงต่างประเทศ เป็นเงิน A$ ๔,๓๑๐.๐๐+๑.๗๕๐.๐๐ และ U$ ๖.๐๐
จะเห็นได้ว่าพระธรรมทูตโดยการนำของท่านพระมหาศุภชัย ติกฺขวีโร เจ้าอาวาสวัดธัมมธโรและคณะสงฆ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จผลเป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งทางใจของพระพุทธศาสนิกชนชาวไทยเท่านั้น ยังมีชาวพม่า ลาว เวียดนาม ศรีลังกา ออสเตรเลีย และผู้สนใจพระพุทธศาสนาหลั่งไหลกันเข้ามาหาที่พึ่งทางใจมากขึ้นทุกวัน นับว่าวัดธัมมธโรประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในชั่วระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ก็เพราะพระธรรมทูตทุกรูป และคณะกรรมการ ที่มีความเสียสละ อดทนต่อความยากลำบาก และมีความสามัคคี

สถานที่ตั้ง / ปัจจุบัน
๘๐ ถ. อาร์ชิบาบด์ เขตไลห์นัม กรุงแคนเบอร์รา เอซีที ๒๖๐๒
พื้นที่ หรือที่ดินของวัด / ปัจจุบัน
มีที่ดินพร้อมอาคาร เนื้อที่ ๑๓,๔๕๑ ตารางเมตร หรือประมาณกว่า ๘ ไร่ ๒ งาน
นามเจ้าอาวาส / ปัจจุบัน
พระปรีชาญาณวิเทศ(พระมหาศุภชัย ติกฺขวีโร)แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างพระธรรมทูตอินเดียและออสเตรเลีย

บริเวณที่เตรียมสร้างพระมหาเจดีย์ต้นแบบจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดียกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธไทยในต่างแดน

 

ออฟไลน์ derbyrock

 • คณะกรรมการ
 • *****
 • กระทู้: 2494
 • เพศ: ชาย
 • สติมา ปัญญาเกิด........ปัญหามา ปํญญามี.......
  • MSN Messenger - derbyrock@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆครับ เห็นรูปเด็กๆหัวแดงหัวทองใส่บาตรแล้วน่าปลื้มใจครับ

ความสุขที่แท้จริงรอคอยคุณอยู่.......เพียงแค่คุณนั่งลงแล้วหลับตา