ส่งหัวข้อ "จำหน่ายพระเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดปัตตานี" ถึงเพื่อน