กระดานสนทนาวัดบางพระ

หมวด มิตรไมตรี => ไหว้ครูบูรพาจารย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 18 มี.ค. 2559, 12:33:42

หัวข้อ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑๗/๓/๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 18 มี.ค. 2559, 12:33:42
(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471vw-6b38a5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471w4-c1b2da.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471we-404adf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471wn-45cc9e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471wv-34a076.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471x9-2346f3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471xi-dac522.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471xu-146ed4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471y4-82b98e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471yd-b826de.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471yn-7df959.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471z2-c58009.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471zb-208467.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o471zl-4f8f2f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o47209-7eb70a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4720j-ccfc4f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4720s-9874fb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o47211-f45e77.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4721a-0682c8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4721j-dd0767.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4721s-edbc4b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o47221-378e81.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4722a-34d024.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4722k-18abdc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4722u-26888b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o47235-26e9ad.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4723e-0d87ee.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4723n-fea808.jpg)
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑๗/๓/๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 18 มี.ค. 2559, 12:37:19
(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4724j-8a1fb6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4724t-34c113.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o47254-4d99f6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4725d-e859f8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4725n-094761.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4725y-8b87f8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o47268-e6067e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4726h-30813a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o47274-153487.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4727e-d453b9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4727o-382558.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4727x-fcacd7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o47287-5735bb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4728h-67b650.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4728q-aed6cc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o47290-6330a9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o47299-8f12cb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4729j-9544b6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4729t-33736c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472a2-55618d.jpg)
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑๗/๓/๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 18 มี.ค. 2559, 12:42:14
(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472d8-76deb7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472dh-0192cf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472dp-7d8f18.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472dx-8b3db2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472e6-83b959.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472ef-0dea6e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472ep-65df31.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472ey-6a8463.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472f7-d43578.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472fg-0b6b31.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472fs-807733.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472g6-fab1be.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472gf-e3604f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472go-72d98a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472gx-1e9de9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472h8-98f9b7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472hi-1d02b8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472hs-9843b4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472i0-0f0ddd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472i8-71f1eb.jpg)
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑๗/๓/๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 18 มี.ค. 2559, 12:49:27
(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472iy-6b9fc8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472j8-b4d49f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472jh-8dc4cf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472jq-2d95b4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472jz-9e2c41.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472k8-2a9c19.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472ki-f3dcc6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472ks-7da0cf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472l0-6dcae4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472la-958f81.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472ls-c7a913.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472m2-f14c30.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472mb-2dbd5e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472ml-9d88e0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472mu-fdbacf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472n3-1f5139.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472nc-539bcd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472nk-d7584d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472o5-cd62e0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472oo-ea106e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472p0-7b0969.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472p8-50dd94.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472pi-8f21bc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472pu-aa8474.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472q4-74566a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472qd-93a9d1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472qm-113bbb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472qv-0f7af4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472rh-b193a6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472rr-db043a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472s1-488c2d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472sc-648980.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472sm-de82c2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472sz-9eeb73.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472ta-a925c2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472tj-25faf4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472tu-8af514.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o472u8-3c7a7b.jpg)
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑๗/๓/๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: chaveng ที่ 18 มี.ค. 2559, 08:15:05
วิดีโอ ประชาสัมพันธ์งานพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ครับ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑๗/๓/๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 20 มี.ค. 2559, 02:06:08
วิดีโอ ประชาสัมพันธ์งานพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ครับ

ขอบพระคุณครับพี่ตู่ :015: