ส่งหัวข้อ "...รำพึงธรรมตามรายทาง บทที่ ๓..." ถึงเพื่อน