ส่งหัวข้อ "...รำพึงธรรมตามรายทาง บทที่ ๗..." ถึงเพื่อน