ผู้เขียน หัวข้อ: สักยันต์กันทำไม.? ทำไมต้องสักยันต์.? สักยันต์แล้วได้อะไร.?  (อ่าน 24292 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ รวี สัจจะ...

 • รองประธาน
 • *****
 • กระทู้: 1137
 • รวี สัจะ-สมณะไร้นาม-วจีพเนจร
  • ดูรายละเอียด
  • รวี สัจจะ สมณะไร้นาม (เคลื่อนไหวดุจสายลม)
ตถตาอาศรม ริมฝั่งแม่น้ำโขง
 ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
           ผู้ที่สักยันต์มักจะเจอคำถามเหล่านี้อยู่เป็นประจำ " สักยันต์กันทำไม " " ทำไมต้องสักยันต์ "
" สักยันต์แล้วได้อะไร "เป็นคำถามยอดนิยม ก็ต้องตอบกันอธิบายกันไปทุกครั้งที่ถูกถามคำถามเหล่านี้
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ถาม เพื่อเปลี่ยนทัศนะคติของเขาในการมองผู้สักยันต์เสียใหม่
ซึ่งต้องใช้เวลานานในการทำความรู้ความเข้าใจ อธิบายขยายความให้ผู้ฟังได้เข้าใจ จึงได้เขียนบรรยาย
ไว้และพิมพ์แจกให้เขาเอาไปอ่าน เพื่อการประหยัดเวลาในการอธิบายขยายความ...
                 :059: สักยันต์กันทำไม.? ทำไมต้องสักยันต์.? สักยันต์แล้วได้อะไร.? :059:
        การสักนั้นมีมาแต่โบราณ มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลก แตกต่างไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละถิ่น
ซึ่งในสมัยโบราณนั้น มีเหตุมาจากความเชื่อและความศรัทธา เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจและเป็นสัญลักษณ์ของเผ่า
ตามความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละถิ่น ซึ่งในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า เขมร ลาว เวียดนาม
การสักในสมัยโบราณนั้น เป็นการสักยันต์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา เพื่อให้เข้มขลังมีปาฏิหารย์
สัมฤทธิ์ผลดังยันต์ที่สักไว้บนร่างกาย โดยมีการเสกเป่าเชิญครูบาอาจารย์มาคุ้มครองรักษากำกับไว้ทุกครั้งที่สักยันต์
       ในสมัยโบราณนั้นนิยมสักยันต์กันเฉพาะผู้ชาย เพราะผู้ชายนั้นมีหน้าที่คุ้มครองรักษาชุมชนหมู่บ้านและต้อง
ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารไปออกทัพจับศึก และบางครั้งไม่สะดวกที่จะพกพาเอาเครื่องราง ของขลังติดตัวไปออกศึก
และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ฮึกเหิมไม่หวั่นกลัวต่อข้าศึกและภัยอันตรายทั้งหลาย จึงนิยมสักยันต์กัน
ซึ่งมีทั้งการสักด้วยหมึกเพื่อให้เห็นอักขระเลขยันต์และการสักด้วยน้ำมันเพื่อซ่อนอักขระเลขยันต์บนร่างกาย
      วิชาสักยันต์นั้นสืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งสมัยนั้นครูบาอาจารย์ผู้สักยันต์ให้เป็นฤาษีผู้บำเพ็ญตบะแก่กล้า
และสืบทอดวิชากันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทำให้ก่อนที่เราจะสักยันต์นั้น เราจะต้องมีการบูชาครู เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์
ทุกครั้งก่อนที่เราจะสักยันต์ และเมื่อสักยันต์เสร็จแล้วก็จะมีการปลุกเสก เป่ามนต์คาถา เชิญครูบาอาจารย์มาคุ้มครอง
กำกับอักขระเลขยันต์ทุกครั้ง เพื่อความขลังและเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในยันต์ที่สักลงไปให้แก่ผู้ที่ถูกสักยันต์
การเป่ามนต์คาถานั้น เป็นการบริกรรมภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิและมีการอธิษฐานจิตหลอมไปตามความหมายมนต์คาถานั้น
ยันต์ที่สักลงไปนั้นจึงมีความขลังมีพลังประจุอยู่
     เพื่อเป็นการควบคุมต่อศิษย์ที่สักยันต์ให้ ครูบาอาจารย์ท่านจึงตั้งกฏข้อปฏิบัติให้แก่ศิษย์เพื่อวัดศรัทธาของศิษย์
ว่าจะมีความเคารพศรัทธาต่อครูบาอาจารย์หรือไม่ ซึ่งกฏข้อปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นไปในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม
และเป็นการฝึกสติให้แก่ศิษย์ เพราะการรักษาข้อห้ามกฏกติกานั้นจำเป็นต้องมีสติและความเคารพศรัทธาควบคุมอยู่
เมื่อเขามีสติ มีศรัทธาเชื่อมั่นในยันต์ที่สักมา ในครูบาอาจารย์ที่สักมา มันก่อให้เกิดสมาธิและปาฏิหารย์ย่อมเกิดขึ้น
     แต่ในยุคสมัยปัจจุบันนั้นการสักยันต์ส่วนใหญ่ได้เปลียนแปลงไป เป็นสมัยกระแสนิยมคือสักยันต์ไปตามกระแส
เป็นแฟร์ชั่นนิยม ขาดซึ่งศรัทธาที่แท้จริง เป็นการสักเพื่อโอ้อวด แข่งขัน ประชันความสวยงามกัน ย่อหย่อนในข้อวัตร
ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กำหนดและปฏิบัติกันมา ทั้วผู้ที่ตั้งตนเป็นอาจารย์สัก และผู้ที่ถูกสักขาดการศึกษา
ในข้อห้ามข้อปฏิบัติเสียเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ภาพพจน์ของผู้สักยันต์นั้นต่ำลง เพราะผู้ที่สักยันต์นั้นไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม
ข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านกำหนดไว้ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ทำตัวเสื่อมเสีย ไม่อยู่ในศีลธรรมดั่งเจตนาของครูบาอาจารย์
ทำให้คนทั่วไปที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ มองผู้สักยันต์ในทางที่ลบ
     การสักยันต์นั้น เราต้องมีความเคารพศรัทธา เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และมีคุณธรรมประจำใจ
ปาฏิหารย์เกิดจากศรัทธา ความเจริญก้าวหน้าเกิดจากคุณธรรม การสักยันต์นั้นเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เพิ่มขึ้น
และเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสาทประสิทธฺ์ยันต์นั้นให้แก่เรา เพื่อให้เรามีสติและคุณธรรมในการดำรงค์ชีวิต
คนที่เคารพเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ย่อมมีความเจริญก้าวหน้าและประสพกับความสำเร็จในชีวิต
ถ้าเราสักยันต์ไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามข้อห้ามข้อกำหนดที่เรียกว่า" ผิดครู" ยันต์ที่สักไปนั้นก็ไม่มีความขลัง
ไม่มีปาฏิหารย์ เป็นเพียงรอยสีรอยหมึกรูปภาพบนร่างกายเท่านั้น แต่ถ้าผู้ที่สักยันต์มานั้นนำข้อวัตรข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์
ท่านกำหนดไว้ไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรม ก็ย่อมมีความสำเร็จดังปรารถนาสมกับยันต์ที่ได้สักลงมาบนร่างกาย
เพราะมีความเคารพ เชื่อมั่น ศรัทธา มีสติและคุณธรรมคุ้มครองจิต ชีวิตของเขาย่อมมีความสุขความเจริญ
               เชื่อมั่น-ศรัทธา-ปรารถนาดี-ด้วยไมตรีจิต-แด่มวลมิตรทุกผู้คน
                            รวี สัจจะ-สมณะไร้นาม-วจีพเนจร
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๒๘ น. ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ชายขอบประเทศไทย
ใช่หวังจะดังเด่น  จึงมาเป็นสมณะ
เพียงหวังจะลดละ  ซึ่งมานะและอัตตา
เร่ร่อนและรอนแรม ไปแต่งแต้มแสวงหา
สัญจรร่อนเร่มา  ผ่านร้อยป่าและภูดอย
ลาภยศและสรรเสริญ  ถ้าหลงเพลินจิตเสื่อมถอย
พาใจให้เลื่อนลอย  จิตเสื่อมถอยคุณธรรม
       ปณิธานในการปฏิบัติธรรม

ออฟไลน์ Tiger Number NINE

 • ส.กล้าแดง
 • สัตตมะ
 • **
 • กระทู้: 544
 • เพศ: ชาย
 • ผองธุลีดิน จักพลิกชะตา
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
เห็นด้วยตามพี่cho.khalong ครับ จนขี้เกียจที่จะชี้แจงให้คนที่ไม่มีศรัทธาให้เข้าใจ เพราะผมไม่ใช่มิชชั่นนารี ที่จะมาเสียเวลานั่งอธิบายให้คนพวกนี้ฟัง จึงมักตัดบทเสมอว่า "ชอบครับ อยากมีมาเก็บไว้ในตัว" แล้วก็เปลี่ยนบทสนทนาไป เหมือที่โบราณท่านกล่าวไว้ว่า "เรื่องการเมืองและศาสนาไม่ควรนำมาสนทนากันในวง...." ถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวยาววววววววว.....ปรี๊ดแตก


สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ......แต่วีรบุรุษก็ขาดสุราไม่ได้

ออฟไลน์ derbyrock

 • คณะกรรมการ
 • *****
 • กระทู้: 2494
 • เพศ: ชาย
 • สติมา ปัญญาเกิด........ปัญหามา ปํญญามี.......
  • MSN Messenger - derbyrock@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ กราบขอบพระคุณที่หาคำตอบที่พวกผมโดนถามบ่อยๆครับ

ความสุขที่แท้จริงรอคอยคุณอยู่.......เพียงแค่คุณนั่งลงแล้วหลับตา

ออฟไลน์ PeAwPeed

 • I'm not MosT girls I'm Smile. I'm an angel in disguise. I'm angry. I'm a devil inside.
 • ผู้ดูแล
 • *****
 • กระทู้: 1574
 • เพศ: หญิง
 • Stay happy all...=^.*=
  • ดูรายละเอียด
กราบนมัสการพระอาจารย์ กราบขอบพระคุณ
ทั้งคำชี้แนะพร้อมคำตอบเรื่องสักยันต์ จากพระอาจารย์ค่ะ
:054:

บางคำถาม บางเวลา บางสถานที่ ก็ทำให้วุ่นวายใจ
คำตอบส่วนมาก มีใจความสั้น ๆ เมื่อไม่เชื่อไม่ศัทธาก็ไม่ต้องมาดูหมิ่น
บางครั้งนำมาซึ่งประเด็นร้อน ด่าทอ ถึงขั้นวางมวย เหมือนหนังบู๊คู่อาฆาตร

แต่จริง ๆ แล้วเชื่อว่า ทุกท่านที่สักยันต์รู้คำตอบในตัวท่านเองอยู่แล้ว

วางเฉยจะดีกว่า เพราะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ อย่ามาทำเสลอเก่งแต่ปาก  :003:
มีเยอะค่ะคนประเภทนี้ ผ่านไปเลยดีกว่า   :027:

  
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ เชื่อมั่น ศัทธาการสักยันต์ และคำสอนครูบาอาจารย์ นะคะ  :089:


Be happy & Good Luck
 
 :089:


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิ.ย. 2553, 02:36:48 โดย ตาหวาน »
What can I say it all started with a simple hello
Now look at us we’ve come a long way from just a simple

ออฟไลน์ ~เสน่ห์ack01~

 • ผู้คุมกฎ
 • *****
 • กระทู้: 5330
 • เพศ: ชาย
 • " ไม่เมาเหล้าแล้วเรายังเมารัก"
  • ดูรายละเอียด
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ

ขอบพระคุณสำหรับแนวคิดและแนวทางของผู้ที่รับการสักยันต์ครับ

ทำบุญ วันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ออฟไลน์ ~@เสน่ห์เอ็ม@~

 • ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย พระคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณ แล ครูบาอาจารย์ผู้เกื้อหนุน สาธุ..
 • เด็กวัด
 • *****
 • กระทู้: 5894
 • เพศ: ชาย
 • ศิษวัดบางพระ
  • ดูรายละเอียด
กราบมนัสการพระอาจารย์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสักยันต์ และความหมายดีๆ ทำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

จะขอเป็นความรู้ นำไปปฏิบัติตามต่อไป  สาธุอนุโมธนาด้วย ครับ  :054: :054:

ออฟไลน์ Vet_Max

 • ปัญจมะ
 • *****
 • กระทู้: 114
 • เพศ: ชาย
 • จงตั้งมั่นในความดี
  • MSN Messenger - koranum_max@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
ทำไมต้องสัก
ก้เพราะสักแล้วมีความสุข
คนกตัญญูกตเวที ไม่มีวันอดตาย

ปีระกา

 • บุคคลทั่วไป
สักยันต์เพราะศรัทธาครับ

ออฟไลน์ ~เสน่ห์โจรสลัด~

 • อัฏฐมะ
 • ***
 • กระทู้: 7913
 • เพศ: ชาย
 • " ถ้ามุ่งมั่นจะเป็นที่หนึ่งคุณจะเป็นที่หนึ่ง "
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณพระอาจารย์ครับ ...  :054:

ออฟไลน์ siksaka

 • ชีวิตที่สันโดษ เรียบง่าย ย่อมมีความสุขเสมอ
 • จตุตถะ
 • ****
 • กระทู้: 91
 • เพศ: ชาย
 • ...ชีวิตที่สันโดษ เรียบง่าย ย่อมมีความสุขเสมอ...
  • MSN Messenger - alfamale_5698@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
สักอักขระ เลขยันต์....เพราะความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
สักอักขระ เลขยันต์....เพื่อนำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตร มาติดไว้กับตัวและละลึกถึงปฏิบัติตาม
สักอักขระ เลขยันต์....เพราะศรัทธาข้อวัตรปฏิบัติ ของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สักอักขระ เลขยันต์....เพื่อเป็นเครื่องสัญญาต่อหน้าพระอาจารย์ว่า อันตัวเรานี้จะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามในพระพุทธศาสนา ตลอดไป
.....สาธุ สาธุ สาธุ.....
ชีวิตที่สันโดษ....เรียบง่าย....ย่อมมีความสุขเสมอ

ออฟไลน์ Lizm Club

 • “The one thing you cannot teach a person is COMMON SENSE.”
 • สัตตมะ
 • **
 • กระทู้: 309
 • เพศ: หญิง
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
กราบนมัสการพระอาจารย์ ศิษย์น้อมรับคำสั่งสอน............... :054: :054: :054:
"ก่อนทีท่านจะว่าผู้อื่น ลองหันมองดูตัวเองก่อนเถิดว่าตัวเองนั้นเป็นเช่นไร ถ้าเราไม่ได้ดีกว่าเขาก็อย่าว่าเขาเลย".......

ออฟไลน์ wahava

 • จตุตถะ
 • ****
 • กระทู้: 57
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
ขอบคุณน่ะคับที่คำตอบนี้โดนจริงๆแล้วเตือนสติของคนทุกๆคน 25;

ออฟไลน์ gottkung

 • จะหมึกหรือน้ำมันไม่สำคัญ จงตั้งมั่นให้อยู่ในความดี
 • เด็กวัด
 • *****
 • กระทู้: 4088
 • เพศ: ชาย
 • "จะลูกใครนั้นไม่สำคัญ เป็นศิษย์ฉันเท่ากันทุกคนไป "
  • ดูรายละเอียด
  • www.gottkung.multiply.com
กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาสั่งสอนครับ :054:
เราเป็นศิษย์คิดมีครูดูก่อนเถิด อย่าละเมิดคำครูที่พร่ำสอน
ปุถุชนคนธรรมดาพึงสังวรณ์ ครูท่านสอนมอบสิ่งดีแก่เราๆ

ออฟไลน์ wiriyai

 • ผมรักพ่อแม่ ชาติศาสนารักในหลวงบูชาครู คือพ่อแก่
 • จตุตถะ
 • ****
 • กระทู้: 118
 • เพศ: ชาย
 • เป็นลูกคนที่2 ของแม่
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
กราบนมัสการครับพระอาจารย์ สำหรับเหตุและผลในเรื่องนี้ครับ เห็นด้วย  ผมสักยันต์เพราะมีความเชื่อและศรัทธาในพุทธคุณที่เจอมากับตัวที่สำคัญครูหรืออาจารณ์ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้เราก็สอนให้เราเป็นคนดีมีน้ำใจครับ  ให้เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารณ์และผู้มีพระคุณยึดถือศีล5เหมือนกันครับ
อย่าอยู่อย่างสิ้นหวังถ้ายังมีพรุ้งนี้เสอม

ปีระกา

 • บุคคลทั่วไป
สักยันต์เพราะศรัทธา ไว้เป็นสิ่งคุ้มครองทั้งร่างกายและจิตใจ

วันนี้มีประสบการณ์ครับ
ขึ้นบันได(เหล็ก)ไปทำงานตัดกิ่งไม้ พอลงมาถึงพื้นปรากฏว่าบันไดล้มลงมาทับ
เหล็กแทงหลัง โดนตรงยันต์หนุมาน ทั้งที่น่าจะถึงขั้นส่งโรงพยาบาล
แต่กลับได้แผลเล็กน้อย กราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับ

ออฟไลน์ อมจันทร์

 • ทุติยะ
 • **
 • กระทู้: 4
  • ดูรายละเอียด
ถูกถามบ่อยเหมือนกันครับ ว่าทำไมถึงต้องสักยันต์
ผมก็ตอบไปคำเดียวครับว่า ก็ผมชอบ แล้วจะทำไม
..
..
บางคนถามบางทีเขาถามเพราะไม่ศรัทธา หรือเห็นเป็นเรื่องตลกของเขา
แต่ถ้าเรามีสิ่งที่เราศรัทธา อยากมีสิ่งนั้นไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา
ผมก็ไม่สนใจหรอกครับว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับเรา

ออฟไลน์ รุท หมัดหนักครับ

 • สัตตมะ
 • **
 • กระทู้: 2312
 • เพศ: ชาย
 • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  • MSN Messenger - bassudza501@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ :054: :054: :054:สักยันต์ทำไมก็เพราะว่าผมศรัทธาหลวงปู่ตอนผมยังอายุ 7-8 ขวบเองครับสมัยนั้นผมดูข่าวช่อง7(สะเก็ดข่าว)สมัยนั้นที่หลวงปู่เปิ่นพรมน้ำมนต์ด้วยรถดับเพลิง(ให้แก่ลูกศิษย์เยอะมากๆในงานไหว้ครูครับตอนนั้นหลวงปู่ยังผอมๆอยู่เลยครับ) ผมก็ศรัทธาท่านแล้วครับเด็กๆผมก็ปีนขึ้นไปดูพระของยายที่ใส่ไว้ในขันทองเหลืองก็เลยไปเจอครับและก็พี่แถวบ้านให้มา1องค์ ประสบการณ์ของผมถ้าไม่มีหลวงปู่เปิ่นคุ้มครองผมป่านนี้ผมก็ตายแล้ว ผมอายุ25ปีเบญจเพศพอดีผมมีเหรียญบูชาครู ปี 36และเหรียญอเมซิ่งที่ทำให้ผมรอดตายมาครับด้วยบารมีของหลวงปู่เปิ่นจริงๆครับ ผมก็เลยไปสักยันต์มาครับเต็มตัวหมดแล้วครับและตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมเลย ทุกวันนี้ผมมีพระเครื่องของหลวงปู่เปิ่นเก็บไว้เยอะครับ หลวงพ่อให้มาบ้าง และก็บูชามาบ้างทันหลวงปู่บ้างไม่ทันบ้างผมเก็บไว้อย่างเดียวของหลวงปู่เปิ่นหมดครับ บารมีของหลวงปู่เปิ่นแท้ๆที่ช่วยหลานมาจนทุกวันนี้ครับ กราบนมัสการหลวงพ่ออีกครั้งครับ :054: :054:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ม.ค. 2554, 10:37:33 โดย รุท หมัดหนักครับ »
รักและศรัทธา

ออฟไลน์ อชิตะ

 • อัฏฐมะ
 • ***
 • กระทู้: 3218
 • เพศ: ชาย
  • MSN Messenger - aston_25@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ

ผมก็โดนถามเมื่อกันว่า สักที่ไหน กับใคร พาไปบ้างซิ  :095: :095:

รักแบบไหนคุยกับคนคอเดียวกัน สบายใจดีครับ
  :009: :009:

ออฟไลน์ เจ สาEบาJwsะ

 • ตติยะ
 • ***
 • กระทู้: 43
 • เพศ: ชาย
 • จัตตุครุฑธะ
  • ICQ Messenger - 824928348
  • MSN Messenger - ja_thiland@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
เอาสั้นๆนะสักยันต์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแต่โบราณ 2เพื่อให้เรารู้ว่าเรามีครูบารอาจารย์คุ้มครองอย
ู่3สื่อถึงความลูกผู้ชายที่รักชาติแม้แต่พระราชาสมัยก่อนยังต้องรับการสักยันต์

ออฟไลน์ fon913

 • หนุมานเชิญธง
 • จตุตถะ
 • ****
 • กระทู้: 55
 • เพศ: ชาย
 • ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
ผมก็ถูกถามเหมือนกันครับว่าสักยันต์ทำไมสักเเล้วได้อะไรเจ็บตัวเปล่าๆเพราะว่าตอนสมัยอดีตเขาเชื่อว่าการสักยันต์ดีจริงศักสิทธิ์จริงเเต่สมัยนี้เขาไม่เชื่อว่าการสักยันต์จะศักสิทธิ์เพราะเป็นยุคใหม่ไม่น่าเชื่อถือ ผมก็เลยบอกเขาไปว่าผมเชื่อเพราะผมขับมอเตอร์ไซต์เกือบถูกรถใหญ่ชนหลายครั้งเเล้วเเต่วุดวิดอยู่เลื่อยตั้งเเต่ไปสักยันต์ที่วัดบางพระมาครับ :054:

ออฟไลน์ nookza

 • ตติยะ
 • ***
 • กระทู้: 39
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
ผมก็โดนถามเยอะว่าสักมาทำไม่?ผมก็ไม่อยากจะตอบไอ้พวกทีมันไม่เชื่อเพราะพูดไปก็เท่านั่นเราเก็บของดีไว้กับตัวไม่ต้องไปบอกใครเขาหรอก

ออฟไลน์ tung

 • จตุตถะ
 • ****
 • กระทู้: 104
 • เพศ: ชาย
 • ...ศรัทธาจึงแสวงหา...
  • ดูรายละเอียด
มีคำพูดเดียวครับ ศรัทธา จึงได้มา อะไรจะเกิดต่อไปไม่รู้

ออฟไลน์ watsin

 • สัตตมะ
 • **
 • กระทู้: 123
 • เพศ: ชาย
  • MSN Messenger - oaa4172@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
ผมสักน้ำมันสมัยวัยรุ่นผ่านมา30ปีเริ่มมาสักน้ำหมึกในวัย50กว่า มีคนถามผมว่าแก่แล้วสักทำไม                                                                                                                                                         ผมบอกมีความเชื่อและศรัทธาผมสักแล้วทำให้อยากทำความดี ไม่อยากทำความชั่วนี่คือความดีและยึดมั่นในรอยสักที่อยู่กลางหลังผม                                                                                                                     

ออฟไลน์ ทรงกลด

 • ผู้อาวุโส
 • *****
 • กระทู้: 2199
 • เพศ: ชาย
 • ศิษย์หลวงโด่ง.....
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณ คุณเจ สาEบาJwsะ
ที่ดึงกระทู้มาให้อ่าน เป็นคำถามที่ผมคุยกับเพื่อนเมื่อค่ำนี้เอง กะว่าจะเรียนถามพระอาจารย์.....ตอนนี้ได้คำตอบแล้วครับ
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว....ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา...สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา...กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

ออฟไลน์ sittinon

 • ทรัพย์สมบัติ เงินทองเป็นของนอกกาย ตายไปก็เอาไปไม่ได้ มีแต่ความดีความชั่วเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปจนวันตาย
 • ตติยะ
 • ***
 • กระทู้: 7
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
ที่ สััก ก็เพราะ ศรัทธาคำเดียว ศรัทธาในหลวงปู่เปิ่น ศรัทธาในวัดบางพระ ศรัทธาพระอาจารย์ทุกๆท่าน อาจารย์ฆราวาส ทุกๆท่าน ที่ประสิทธิประสาทวิชาลงบนยันต์ที่เราได้สัก ส่วนคนที่ไม่ศรัทธาก็ไม่อยากอธิบายอะไรมาก เพราะพูดไปก็เหมือนเข้าหูซ้าย ออกหูขวาไปเท่านั้น
ศิษย์วัดบางพระ

**ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว**
**ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว**

ออฟไลน์ sitmeekru

 • ปัญจมะ
 • *****
 • กระทู้: 92
  • ดูรายละเอียด
กราบ นมัสการ พระอาจารย์ และก็ขอขอบคุณ ศิษย์พี่ครับ ผมก็ถูกถามเหมือนกัน ถามไม่พอขอลองอีก ศิษย์พี่ท่านใดเคยเจอแบบผมบ้างครับ บางครั้งขอลองมากๆเกือบห้ามใจตัวเองไม่อยู่ แต่ผมนึกอย่างเดียว เรามีแม่ มีครูบาอาจารย์ มีหลวงพ่อเปิ่น ที่เราเคารพและศรัทธา และก็เดินหนีพวกเขามา ทั้งๆที่อารมณ์ตอนนั้นมันจิ๊ดมากๆเลยครับ

ออฟไลน์ C01239

 • ตติยะ
 • ***
 • กระทู้: 20
 • เพศ: ชาย
 • เพราะคนเราไม่เหมือนกัน
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
 :016: :015:ขอบคุณครับ :053: :053:

ออฟไลน์ ployQ

 • อัฏฐมะ
 • ***
 • กระทู้: 65
 • เพศ: หญิง
  • ดูรายละเอียด
ศรัทธา ทั้งครอบครัวคะ
อยู่ในใจ น้อมรับคำสอนจากพระอาจารย์
ขอทำดีปิดทองหลังพระ ทำใจให้ร่มเย็นตามคำสั่งสอน :050:
ส่วนตัวมียันต์หมึกเยอะสมควร. และญาติๆ ก็คล้องพระแต่หลวงพ่อเปิ่น ส่วนตัวชอบพูดสิ่งดีๆของวัดและไม่เคยอวดอ้างหรือ ทำให้วัดเสียหาย
ขอบคุณนะคะ
ความสงบ

ออฟไลน์ noonan28

 • ทุติยะ
 • **
 • กระทู้: 2
 • เพศ: หญิง
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ
เปนคำถามที่เจอบ่อยอย่างยิ่งในตัวผู้หญิง
แต่อธิบายยากแก่การเข้าใจสำหรับคนไม่ศรัทธา
จึงได้แต่บอกไปว่า เปนความชอบส่วนบุคคล
เพื่อแก้ปัญหาการถกเถียงกันโดยไม่จำเป็นค่ะ

ออฟไลน์ timemy15

 • ตติยะ
 • ***
 • กระทู้: 34
  • ดูรายละเอียด
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ กราบขอบพระคุณที่หาคำตอบผมโดนถามบ่อยมากครับ
ถ้าคนไม่เชือมั่นก็เท่านั้นสักไปกะไม่มีผล

ออฟไลน์ นักรบอาทมาต

 • เสือเย็น
 • อัฏฐมะ
 • ***
 • กระทู้: 847
  • ดูรายละเอียด
สำหรับผมสัก ตอนเรียนอยู่ชั้น ป.4

เอาเข็มมามัดรวมกัน 3 เล่ม แล้วเอาไปมัดกับไม้ยาวๆ

จากนั้นก็เอาหมึกจีนที่เป็นแท่ง ฝนกับน้ำ นำมาสักครับ

สักรูปอะไรก็ไม่รู้ครับ มั่วเลย  แต่ก็สักไม่เยอะ โดนพ่อกับแม่ดุ เป็นการใหญ่

ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นตี๋ใหญ่ยังไม่ตาย และเรื่องสัก ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผมในสมัยนั้น

พอโตเป็นวัยรุ่น  อยากสัก แต่ถือศีลไม่ครบ เลยไม่สักดีกว่า...

จะสักกราฟฟิก ก็เลือกลายไม่ถูก มันสวยทุกลาย เลือกไม่ได้


จนมาถึงวันนี้ เราถือศีลได้ครบ ก็อยากจะหาที่สักที่ดีที่สุดในโลก (สำหรับผม)

วัดบางพระ   คือคำตอบครับ

สักเพื่ออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าอยากสัก  และก็มาที่วัดนี้ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า
อันเสือครู  เสือดี  มีตบะ                       มีเดชะ   บารมี    ยามย่างกราย

พระอาจารย์ มอบให้ คุ้มครองกาย              ทุกข์ผ่อนคลาย แคล้วคลาด  สวัสดี

จาก....เสือเย็น

ออฟไลน์ Iann

 • ทุติยะ
 • **
 • กระทู้: 32
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
กราบนมัสการพระอาจารย์
เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากเหมือนกันคะ คนในครอบครัวถามเกือบหมดเลยว่าไปสักทำไม ก็เลยบอกไปว่า ศรัทธา คำเดียว จบเลย

ออฟไลน์ puyusuk1

 • สัตตมะ
 • **
 • กระทู้: 970
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
ขอบพระคุณมากครับ

ออฟไลน์ wuddy

 • สัตตมะ
 • **
 • กระทู้: 97
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
ศรัทธาเหมือนกันครับ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ :054:
อิ ติ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว

ออฟไลน์ j-club

 • ปัญจมะ
 • *****
 • กระทู้: 205
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
ผมขอสรุปแต่ได้ใจความนะครับ ถ้าคิดจะเป็นคนดีอ่ะสักเลย ถ้าคิดว่าจะดีไม่ได้ก็อย่าสักเลยดีกว่าครับเพราะคนที่สักยันต์ไปแล้วต้องถือศีลห้าให้ได้ครับเพราะอำนาจคุณพระรัตนตรัย บารมีครูบาอาจาร์ยจะคุ้มครองคนที่ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบครับถ้าไม่เช่นนั้นอำนาจพุทธคุณจะไม่เกิดครับอักขระเลขยันต์ที่สักลงไปในร่างกายก็ไม่ขลังข้อห้ามข้อปฎิบัติก็มีอยู่แล้วถ้าคุณไม่ปฎิบัติตามมันก็เเป็นแค่รอยน้ำหมึกธรรมดาบางคนกลับโทษครูบาอาจาร์ยอีกว่าไม่ดีไม่ขลังแต่ไม่ยอมโทษตัวคุณเองว่าคุณหล่ะ ทำดีรึยัง ถ้าคำพูดของผมแรงไปก็ขออภัยด้วยนะครับ ผมชอบพูดตรงๆ

ออฟไลน์ cartoon_2

 • ตติยะ
 • ***
 • กระทู้: 144
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
ศรัทธาจึงสัก

ออฟไลน์ base64

 • ขอในหลวง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 • ตติยะ
 • ***
 • กระทู้: 19
 • เพศ: ชาย
  • MSN Messenger - system.engineer@msn.com
  • ดูรายละเอียด
ศรัทธา เหมือนกันครับ
^ = ^ การไม่แพ้อาหารทะเลเป็นลาปอันประเสริฐ ^ = ^

ออฟไลน์ babybirth

 • เบื้องหลังมหาบุรุษ คือ อิสตรี
 • ปัญจมะ
 • *****
 • กระทู้: 75
 • เพศ: หญิง
  • ดูรายละเอียด
เป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยสำหรับผู้ที่มีรอยสักอยู่บนร่างกาย หากผู้ใดไม่ได้พึงใจในสิ่งนั้นก็จะไม่เข้าใจในสิ่งนั้น ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ ที่มอบความกระจ่าง :016: :015: :016: :015: :016: :015:   :054: :054: :054: :054:

ออฟไลน์ Nick_Samchuk

 • ตติยะ
 • ***
 • กระทู้: 30
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
ขอบารมีหลวงพ่อเปิ่น คุ้มครองทุกๆท่าน

ออฟไลน์ yoyoholiday

 • ปฐมะ
 • *
 • กระทู้: 3
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล

ออฟไลน์ j-club

 • ปัญจมะ
 • *****
 • กระทู้: 205
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
สั้น ๆ นะครับ ทำไมต้องสัก ก็เพราะสักยันต์แล้วต้องถือศีลไง  อิอิ :002: :002:

ออฟไลน์ Machine.49

 • ตติยะ
 • ***
 • กระทู้: 18
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
ศรัทธา และปฎิบัติแต่กรรมดี รักษาศิล แล้วความดีจะคุ้มครองท่านเอง
 :054: :054: :054:

ออฟไลน์ an4condra

 • ทุติยะ
 • **
 • กระทู้: 18
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล
กราบนมัสการครับ  :054: