ส่งหัวข้อ "รบกวนช่วยดู เหรียญเสมาเสือคู่ ปี 28 ให้ด้วยครับว่าดีหรือไม่" ถึงเพื่อน