ส่งหัวข้อ "ช่วงโควิดทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง" ถึงเพื่อน