หมวด มิตรไมตรี > ไหว้ครูบูรพาจารย์

เล่าประวัติย่อๆหลวงพ่อ โดยอาจารย์ยอด

(1/1)

jaypetin:
//www.youtube.com/watch?v=KJhw29MXRZI

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version