หมวด มิตรไมตรี > ไหว้ครูบูรพาจารย์

กำหนดการ ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2561 โดยศิษย์ฆารวาส

(1/1)

โยคี:
ถ้าปีนี้ ท่านใดที่ยังไม่ได้ไหว้ครู หรือ ครอบเศียรครู ก็ขอเชิญร่วมพิธี
และ ถ้าท่านใดไหว้ครู ครอบเศียรครู แล้ว จะมาเข้าพิธีอีกก็ได้ครับ
เพื่อเป็นสิริมงคล

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version