หมวด มิตรไมตรี > ไหว้ครูบูรพาจารย์

เหรียญไหว้ครูบูรพาจารย์ ปี 2562

(1/1)

โยคี:
เหรียญไหว้ครูปี 2562 เครดิตภาพ @กุฏิใหญ่วัดบางพระ ปัณ ปัณณวิชญ์Bennato:
ถ้าต้องการเช่ามาบูชาสามารถส่งได้ไหมครับหรือต้องไปรับที่วัดเอง

โยคี:
 :060:
--- อ้างจาก: Bennato ที่ 01 ก.พ. 2562, 11:29:38 ---ถ้าต้องการเช่ามาบูชาสามารถส่งได้ไหมครับหรือต้องไปรับที่วัดเอง

--- End quote ---
ไปเที่ยว ไปกราบพระ ไปบูชาที่วัด ดีกว่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version