หมวด มิตรไมตรี > ไหว้ครูบูรพาจารย์

กำหนดวันไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

(1/1)

เว็บมาสเตอร์...:


กำหนดวันไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ตรงกับ วัน เสาร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๙ น.

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใส และผู้ที่มีความสนใจในพิธีกรรมโบราณ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่นในครั้งนี้โดยทั่วกัน

Wai Kru Luang Phor Pern 27 February 2021

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version