หมวด ผู้ทรงวิทยาคุณ (เกจิอาจารย์) > เกจิอาจารย์ภาคใต้

หลวงพ่อศรีแก้ว vs พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ

<< < (3/3)

phattharaphong:
วัตถุมงคลวัดห้วยเงาะphattharaphong:


รุ่น Top ที่สุด วัดห้วยเงาะเมตตาลึก

phattharaphong:
    ข้อมูลส่วนใหญ่ คัดลอกมาจากหนังสือ พระอาจารย์เขียว  กิตติคุโณ วัดห้วยเงาะ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแผ่  ประวัติ  คุณงาม  ความดี  ของบูรพาจารย์ ให้ชนส่วนใหญ่ได้ทราบ และ มิให้หายสาบสูญไปตามกาลเวลา
จึงขออณุญาติทางวัดห้วยเงาะ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขอบคุณรูปภาพจาก  http://www.wathuayngoapattani.com/index.php

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version