หมวด ผู้ทรงวิทยาคุณ (เกจิอาจารย์) > เกจิอาจารย์ภาคใต้

พ่อท่านเอ็น วัดเขาราหู จ.สุราษฏร์ธานี ครับ

(1/5) > >>

leng_kub:


ท่านพระครูสุคนธวิศิษฏ์(หลวงพ่อเพริ้ม โกสิโย) หรือที่ผู้คนที่เคารพศรัทธาต่อท่าน เอ่ยนามท่านว่า พ่อท่านเอ็น หรือ หลวงพ่อเอ็น กันจนติดปาก แต่เดิมพื้นเพท่านเป็นชาวอำเภอคีรีรัฐนิคม ท่านได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ซึ่งตรงกับ วันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะแม นามเดิม เพริ้ม ทองสัมฤทธิ์ นามบิดา นายพัฒน์ ทองสัมฤทธิ์ มารดา นางพร้อม ทองสัมฤทธิ์ ภูมิลำเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสถิตคีรีรมย์ (วัดเขาราหู) ในสมณศักดิ์นามว่า พระครูสุคนธวิศิษฏ์ ทั้งยังเป็นพระธรรมฑูต และครูปริยัติธรรม

การศึกษาในวัยเยาว์ท่านได้สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียน บ้านย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔

ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดปราการ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล โดยมีพระอุปัชฌาย์ คือ ท่านพระครูสถิตสันตคุณ ซึ่งขณะนั้นปกครองวัดสถิตคีรีรมย์ อยู่

ต่อมาท่านได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดฑีฆาราม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๔ โดยมีพระอุปัชฌาย์คือ ท่านพระครูสถิตสันตคุณ วัดสถิตคีรีรมย์ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม มีพระกรรมวาจาจารย์คือ ท่านพระครูปราการสมานคุณ วัดปราการ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม และมีพระอนุสาวนาจารย์คือ ท่านพระครูมนูญธรรมธาดา วัดถ้ำสิงขร ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม

หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้พากเพียรศึกษาหาความรู้ จนสามารถสอบได้ นักธรรมเอก ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ ณ สำนักเรียนวัดปราการ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในปี พ.ศ.๒๔๙๘ ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระสมุห์เพริ้ม และในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ท่านได้รับความไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส วัดสถิตคีรีรมย์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส วัดสถิตคีรีรมย์

ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ ท่าน ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดื์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท

ในงานด้านการปกครอง ท่านได้ยึดถือกฎระเบียบในการปกครองวัด ตามหลักพระธรรมวินัย นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ โดยท่านได้เข้ารับการ ศึกษาพิเศษ เข้ารับการอบรมพระธรรมฑูต พระธรรมถึก พระครูแผนใหม่ จนมีความชำนาญในการบรรยายธรรม ซึ่งได้รับนิมนต์เป็นผู้บรรยายธรรม ในที่ประชุมประจำอำเภออยู่เสมอ อีกด้วย ท่านยังเป็นผู้รู้ในธรรมอันเห็นได้จาก ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ ท่านได้ เป็นครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักเรียน(ศาสนศึกษา) วัดปราการ? ? อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานีและในปี พ.ศ. ๒๕๑๒? ?ท่านได้เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา? วัดสถิตคีรีรมย์ (แผนกนักธรรม) อำเภอคีรีรัฐนิคม? จังหวัดสุราษฏร์ธานี? ซึ่งท่านได้ให้การสนับสนุนการศึกษา แก่บรรดาภิกษุสามเณร เเป็นอย่างดีด้วยีจะมีผู้สำเร็จการศึกษา นวกภูมิ และแผนกธรรม อยู่โดยตลอด

ในส่วนของงานด้านการเผยแผ่พระศาสนา ท่านได้เป็นผู้นำชุมชน ในการประกอบพิธีทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆเสมอมา ได้มีการจัดอบรมแก่บุคคลต่างๆ ทั้งอบรมศีลธรรมแก่นักเรียน ข้าราชการ ตลอดจนผู้หลงผิดติดยา ให้กลับตัวดำเนินชีวิตในทางที่ถูก และจัดให้มีการอบรมพระนวกะทุกปี

ในงานด้านสาธารณูปการ ท่านได้ทำการทนุบำรุงวัดสถิตคีรีรมย ์เพื่อให้สมกับเป็นวัดที่จะเป็นหน้าเป็นตาของชุมชน ดังเจตนาของ ท่านพระครูสถิตสันตคุณ (หลวงพ่อพัว เกสโร) ผู้เป็นอาจารย์ และผู้เริ่มก่อตั้งวัด โดยที่ผ่านมาท่านได้ดำเนินการ ก่อสร้างบันไดขึ้นเขา อีกทั้งสร้างกุฏิพระสงฆ์ และแม่ชีเพิ่มจากเดิม ได้สร้างกำแพงกำหนดเขตวัด และปรับปรุงทัศนียภาพของวัด ให้ดูงามตา

ปัจจุบันหลวงพ่อเอ็นท่านอยู่ในช่วงระหว่าง การดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ เพื่อใช้สำหรับประกอบสังฆกิจต่างๆ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศีทธา ร่วมสร้างพระอุโบสถ เพื่อเป็นส่วนหนึงในการบำรุงพระศาสนาให้เจริญสืบต่อไป และให้พระอุโบสถได้สำเร็จในเร็ววัน สมดังปรารถนาของหลวงพ่อท่าน
>
>
>
>
>
>
ผมเคยไปกราบท่านที่วัดเขาราหู ครับ...วัดอยู่บนเขาจริง ๆ ครับ (แต่รถเข้าถึงครับ)

การเดินทางไปกราบท่านครั้งนี้ ได้เห็นถึงความศรัทธาของคนในพื้นที่ ๆ มีต่อท่านครับ

วัตถุมงคลของท่าน ๆ เสกเดี่ยวตลอดครับ? ที่สำคัญประสบการณ์สูง ครับ

การเดินทางไปกราบท่านในครั้งนั้น ได้เห็นอะไรดี ๆ ครับ และเห็นกับตาตัวเองด้วยครับ...บอกได้เลยครับว่าท่าน "เก่งจริง" ครับ


banana man:
ถ้าใครไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีแวะไปกราบท่านให้ได้นะครับ   สุดยอด :015:

ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์):

ผู้ชนะสิบทิศ:
สุดยอดครับท่าน ฟันธง

banana man:
มีเว็ปที่ประชาสัมพันธ์วัดด้วยนะครับ

http://www.wat-khaorahu.pantown.com

นี่วัตถุมงคลที่ผมมี[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version