หมวด มิตรไมตรี > บทความ บทกวี

..ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้ที่สักยันต์ (เฉพาะวัดบางพระ)..

(1/1)

ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์):

       ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ (สำหรับผู้สักยันต์) จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสำนัก

        วันนี้จึงขอนำเสนอข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สักยันต์ของทางวัดบางพระ (ในปัจจุบัน) ที่ได้เรียนสอบถามกับท่านพระครูอนุกูลพิศาลกิจ (หลวงพ่อสำอางค์ ปภสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดบางพระรูปปัจจุบัน ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ดังนี้

        ๑. ห้ามด่าพ่อแม่บุพการี (ทั้งของตนเองและผู้อื่น)
        ๒. ห้ามผิดลูกผิดเมียผู้อื่น (ผิดลูก หมายถึง ไปล่วงเกินลูกของผู้อื่น กล่าวคือผู้ที่ยังมีผู้ปกครองดูแลอยู่, ผิดเมีย หมายถึง ไปล่วงเกินภรรยา รวมถึงสามีของผู้อื่น และคนที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ด้วยเช่นกัน)
        ๓. ห้ามลอดไม้ค้ำต้นกล้วย
        ๔. ห้ามลอดสะพานหัวเดียว (สะพานหัวเดียว มีลักษณะเป็นสะพานริมตลิ่งที่ยื่นลงไปในแม่น้ำ)
        ๕. ห้ามลอดราวตากผ้า (ราวแขวนเสื้อผ้าขายแบบในตลาดทั่วไปไม่ได้ห้าม)
        ๖. หมั่นรักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัด

        ในสมัยก่อนจะมีห้ามกินมะเฟือง น้ำเต้า ฯลฯ แต่ปัจจุบันไม่ได้ห้ามแล้ว โดยหลวงพ่อท่านบอกว่า "ขืนห้ามกินมีหวังอดตาย!!" (ประหนึ่งว่าท่านให้พิจารณาว่าคุณค่าแท้ของการกินอาหารเป็นไปเพื่อยังอัตภาพร่างกายให้ดำรงอยู่ได้เพียงเท่านั้น)

        สำหรับผู้ที่ประพฤติผิดข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ก็จะมีผลทำให้อิทธิคุณของรอยสักพร่องไปไม่สมบูรณ์ หรือที่เรียกกันว่า "ของเสื่อม"

        วิธีแก้ไขสำหรับผู้ที่ประพฤติผิดข้อห้ามและข้อปฏิบัติมี ๒ วิธี (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) คือ

        ๑. ขอขมาลาโทษสำนึกต่อสิ่งที่ได้เผลอทำพลาดพลั้งไป แล้วมาให้หลวงพ่อสำอางค์ท่านเป่าครอบให้ใหม่อีกครั้ง (ทำผิดอีกก็ต้องมาเป่าครอบใหม่อีกเรื่อยไป)
        ๒. เข้าพิธีไหว้ครูใหญ่ของทางวัดบางพระ (ไหว้ครูประจำปี) ในพิธีไหว้ครูก็จะจัดให้มีมีการกล่าวบูชาครู การขอขมาลาโทษครูบาอาจารย์ต่อสิ่งที่ได้กระทำผิดสัจจะคำครู เป็นต้น

        ส่วนที่เข้าใจกันว่าเมื่อเข้าพิธีไหว้ครูเพียงครั้งเดียวแล้วจะทำให้รอยสักไม่เสื่อมตลอดไป อันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะเมื่อเข้าพิธีไหว้ครูแล้วไปทำผิดข้อห้ามข้อปฏิบัติอีก อิทธิคุณของรอยสักก็จะพร่องไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมอีกเช่นกัน

        ดังนั้น ทางที่ดีคือควรพยายามรักษาสัจจะไม่ให้ผิดข้อห้ามคำครูเป็นการดีที่สุด

        สำหรับผู้ที่ต้องการสักยันต์ที่วัดบางพระ ก็ควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจสักยันต์ หากมั่นใจว่าตนเองสามารถรักษาข้อห้าม ทำตามข้อควรปฏิบัติตามสัจจะคำครูดังนี้ได้ ก็ค่อยมาฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเข้ารับการสักยันต์ ไม่เช่นนั้นรอยสักที่แผ่นหลังก็จะไม่ต่างไปกับผิวหนังเปื้อนหมึก (ในกรณีที่ไปประพฤติตัวไม่ดี สัญลักษณ์ร่องรอยการสักบนผิวหนังก็จะเป็นเครื่องฟ้องว่า "เป็นศิษย์จากสำนักใด").

        ย้ำอีกครั้งว่า แต่ละสำนักก็จะมีข้อห้ามข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป สำหรับข้อมูลที่นำมาลงไว้นี้เป็นข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่สักยันต์ของสำนักวัดบางพระเท่านั้น!!

        (สำหรับคนที่บอกว่า "ถือมากไปก็หนัก" พระอาจารย์รูปหนึ่งท่านฝากถามกลับว่า "แล้วจะสักไปเพื่ออะไร?")

:001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001:
เนื้อหาเกี่ยวกับข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้ที่สักยันต์ของวัดบางพระ
เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์ท่านพระครูอนุกูลพิศาลกิจ (หลวงพ่อสำอางค์ ปภสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดบางพระรูปปัจจุบัน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ กุฏิใหญ่ (กุฏิพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น)) วัดบางพระ จ.นครปฐม
:001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001:
ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์)

Gearmour:
ด้วยความเคารพครับ
    ขอบคุณครับ
ชอบตรงนี้มากมาย

--- อ้างจาก: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 24 มิ.ย. 2557, 08:07:30 ---

        สำหรับผู้ที่ต้องการสักยันต์ที่วัดบางพระ ก็ควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจสักยันต์ หากมั่นใจว่าตนเองสามารถรักษาข้อห้าม ทำตามข้อควรปฏิบัติตามสัจจะคำครูดังนี้ได้ ก็ค่อยมาฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเข้ารับการสักยันต์ ไม่เช่นนั้นรอยสักที่แผ่นหลังก็จะไม่ต่างไปกับผิวหนังเปื้อนหมึก (ในกรณีที่ไปประพฤติตัวไม่ดี สัญลักษณ์ร่องรอยการสักบนผิวหนังก็จะเป็นเครื่องฟ้องว่า "เป็นศิษย์จากสำนักใด").


:001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001:
ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์)
--- End quote ---
  จริงอยู่คนสักไปแล้วไปทำผิดอะไรไม่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์
รอยสักมันฟ้องนะครับว่าสำนัก ตำหนักไหน
   ขอแสดงความนับถือ
Gearmour

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version