ส่งหัวข้อ "ฝันเห็นผีผู้ชายพยายามตามหาตัวและจะพาเราไปอยู่้ด้วยให้ได้ ถ้าไม่ไปจะเอาให้ถึงตาย!" ถึงเพื่อน