กระดานสนทนาวัดบางพระ

หมวด มิตรไมตรี => ไหว้ครูบูรพาจารย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 20 มี.ค. 2559, 02:21:48

หัวข้อ: พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 20 มี.ค. 2559, 02:21:48
วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt51-ca12c2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt5c-88782a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt5m-6c1414.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt5w-b47dc5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt67-270555.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt6i-38f07e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt6t-17a681.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt74-524b96.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt7e-159829.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt7n-1ca6b5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt7x-b80733.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt87-85d215.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt8g-cb430a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt8q-ea3365.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt90-23e6f2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bt9b-13ce11.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bta2-a07581.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btad-4404de.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btan-f1bd2c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btb0-e5d530.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btba-66f13b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btbl-9b7e16.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btbx-e1e060.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btc6-150372.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btch-30cc09.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btcq-359ea6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btd0-a55774.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btda-107397.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btdk-41e852.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btdu-204411.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bte5-0a7547.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btfh-3cd31e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btfs-a06dfc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btg3-ad833f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btge-d656d8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btgn-5043a3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4btgx-bd2b2c.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 20 มี.ค. 2559, 03:24:10
วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bvw7-8dcfc4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bvwk-c207e7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bvwt-386fdb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bvx2-9b89ee.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bvxb-9651af.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bvxo-c53297.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bvxz-b50dc6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bvya-3cb174.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bvyj-7a0d91.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw07-356e56.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw0g-12f681.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw0o-63e4dd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw0x-0551e8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw15-12503d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw1d-903f48.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw1m-e5fcc3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw1y-c0c18f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw28-90aa78.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw2i-6c7c3d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw3j-c9a9f9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw3s-bcf26a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw41-4a40b6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw4a-7ea746.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw4k-a9087f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw4t-eec4d9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw52-180315.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw5c-2df43d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bw5o-14d866.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwic-dc48a0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwim-8a64d5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwix-4482e3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwj8-f61fc0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwji-58a042.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwjs-94af20.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwk3-2a006e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwke-f8efc4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwkn-0a8d7f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwkw-2b706f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwl9-dc5468.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwli-792718.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwlq-9079cb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwm0-bb519b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwm9-82ba58.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwmj-2b7154.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bwms-801126.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ

หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 20 มี.ค. 2559, 03:43:13
(ต่อ)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bx7t-cb0ae8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bx82-7be375.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bx8a-3ce5fd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bx8k-7fe98d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bx8t-b20f78.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bx93-d46e62.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bx9d-8037dc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bx9o-935968.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bx9x-ffeeea.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxa5-4f19bc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxaf-5b3fe3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxan-70e084.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxaw-83ee98.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxb5-8985b1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxbe-ca63b7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxbo-c6c3b5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxby-905493.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxc9-7f0ca3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxci-d548b9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxcr-acfa14.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxd7-f08074.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxdg-9b30bf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxdo-79e10e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxdx-123a2d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxe7-203317.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxeg-34395d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxep-eb5d5e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxez-7ee01b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxf9-453f59.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxfh-a542f8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxg5-8afeac.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxge-e89d97.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxgn-db46bd.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxgx-3dd78c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxh6-a50830.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxhh-728ad2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxhr-c9fcf0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxi1-97c49c.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ

หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 20 มี.ค. 2559, 03:51:22
(ต่อ)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxlq-daef43.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxly-606a62.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxm7-77abcf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxmg-bc1e7a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxmr-0a7d35.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxn2-ac7c99.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxno-d7ea92.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxnx-3e49c6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxo9-4ee870.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxoj-1de86b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxot-61b25b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxpk-1e9e69.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxpt-eaa7b0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxq1-69b5ae.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxq9-d5d80c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxqi-c464ac.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxqq-7561a4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxr3-20b2c7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxrc-2527db.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxrv-87c545.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxs5-854906.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxse-43793d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxsm-cd0368.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxsv-cf1e15.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxt3-c156a9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxtc-f015b8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxtl-a96757.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxtv-a9e9e6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxu6-ef63a7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxui-bc429f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxvg-8207c3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxvq-81bb4e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bxw1-e3752b.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ

หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 20 มี.ค. 2559, 04:09:04
ขอบพระคุณทุกมิตรภาพไมตรีที่มีให้กันเสมอมา (ตลอดปี)..

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4by1x-d065d7.jpg)(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4by2t-0b608f.jpg)
พระพิมพ์ขุนแผน หลวงพ่อเปิ่น วัดโคกเขมา เนื้อขาว

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4by3t-e08405.jpg)(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4by4h-bfd680.jpg)
นางกวักลอยองค์เนื้อผงน้ำมัน หลวงพ่อเปิ่น วัดโคกเขมา

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4by5p-ea22d4.jpg)(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4by5z-db2332.jpg)
เหรียญที่ระลึกพิธีไหว้ครูวัดบางพระ ๕๙ เนื้อเงินลงยาสีแดง

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4by6x-a22e55.jpg)(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4by75-be301c.jpg)
เหรียญเสมาติ่งเสือหลวงพ่อเปิ่น เนื้อทองแดงรมดำ ๒๕๒๕

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4by85-8b79f1.jpg)(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4by8d-2c6cd5.jpg)
ลอคเกตหลวงพ่อเปิ่น รุ่น โคตรเศรษฐี ๕๙ ฉากทอง สร้าง ๙ องค์

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4by9i-be33de.jpg)
ลอคเกตหลวงพ่อเปิ่น รุ่น เลื่อนยศ ปลดหนี้

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4byam-7e0fb6.jpg)(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4byau-b10644.jpg)
ลอคเกตลูกอมเสือ บูชาครู ๕๙

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bybe-9f327f.jpg)(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bybm-0e1f25.jpg)
เหรียญหน้าเสือ (เสือสมิง) หลวงพ่อเปิ่น

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bych-f2850e.jpg)(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bycr-302a95.jpg)
เหรียญหลวงปู่ทวด-หลวงพ่อเปิ่น ๒๕๕๕

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bydb-e23d73.jpg)
สาริกาคู่ จากอาจารย์หนวด

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bydy-08cfb8.jpg)
รูปหล่อพระมหากัจจายนะ หลวงพ่อเปิ่น รุ่น ทิพย์เจ้าคุณ

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4byez-6f0dbc.jpg)
รูปหล่อสมเด็จองค์ปฐม วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4byfo-ace08b.jpg)
พระผงพิมพ์เจ้าสัว หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย พระนครศรีอยุธยา

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bygj-4efbba.jpg)
พระพิมพ์ขุนแผนสะดุ้งกลับ หลวงพ่อเปิ่น ๒๕๕๓

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4byhw-b7ff30.jpg)
ผ้ายันต์ที่ระลึกผูกพัทธสีมา วัดนก กทม.

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4byip-8268e0.jpg)
เหรียญพระพรหมมหาลาภ วัดนก กทม. ๒๕๕๓

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4byk2-d2a5ae.jpg)
ไหม ๗ สี หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ (เสกจนลอยได้)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4byl2-f94d04.jpg)
รูปคุณพ่อปรมาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bylw-287d7f.jpg)
หวีสายพระเวทย์วิเศษสุด (คุณพ่อปรมาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง) "หวี ๓ ที ได้เมีย ๑ คน..."

:001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001:

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ

หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 20 มี.ค. 2559, 04:38:23
เก็บตกจากกล้อง ipad

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzr6-52b1b5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzrm-ed9c00.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzre-23f597.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzry-644823.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzsf-18efe5.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzsp-c7928a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzsx-6403d0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzt7-8c8ba4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bztg-5d1c61.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzu3-4e4c88.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzud-5a42af.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzul-ffccf6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzut-a76143.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzv2-20ee79.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzvc-ffed9f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzvk-c7cd8a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzvv-417e20.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzw3-5a03f6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzwb-798002.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzwm-268749.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzwv-d72d3d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzx8-ab6cf0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzxg-16076f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzxq-182a2b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzy0-861cd0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzya-1f10c6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzyo-a2ab37.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzzd-d8b987.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzzn-a6c973.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4bzzy-9ef7a4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c007-20e303.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c00g-b48ea7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c00q-cab609.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c010-8949d0.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c019-87bb0d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c01i-644b28.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c01r-7f5869.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c021-8b6ead.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c02b-bc38cf.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ

หัวข้อ: ตอบ: พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 20 มี.ค. 2559, 04:45:47
เก็บตกจากกล้อง ipad (ต่อ)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c05z-289c31.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c067-32abeb.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c06f-e49eaf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c06n-8b8aae.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c06w-80211f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c07l-206408.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c07u-16d9ca.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c083-039dd8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c08b-248fb6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c08j-144ce7.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c08t-7741e6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c091-9aefc4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c099-5a6010.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c09h-30a0aa.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c09q-424527.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0a1-def5db.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0aa-2b87dc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0ai-9fe277.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0ar-dc0047.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0f0-4664ef.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0b2-2ff21e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0bb-710ee8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0bk-6060ee.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0bu-6879d4.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0c3-7895ca.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0cd-39c471.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0cq-b3e253.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0di-1c4369.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0dr-57118f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0e0-4656cf.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0e9-7479a8.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0ei-094166.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0er-2a609d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0fd-66d11e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/o4c0fl-8940e5.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ