ส่งหัวข้อ "เข้าใจเลยครับ กับคำว่าติดเข็ม" ถึงเพื่อน