เส้นทางสายบุญต่างประเทศ

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ได้มีวาสนาไปแสวงบุญยัง สังเวชนียสถาน ขออนุญาตเริ่มที่สถานที่ตรัสรู้ (พุทธคยา)

[2] ตามรอยพระบาทพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย วัดทุ่งเซียด

[3] ท่องพุทธสถานในดินแดนนกยูง"สิบสองปันนา"สาธารณรัฐประชาชนจีน

[4] เวียนเทียนในดินแดนที่ห่างไกล(คนไทยพลัดถิ่น)

[5] ปีนัง ครั้งหนึ่ง เคยเป็นเกาะหมากของไทย แต่วันนี้ไม่ใช่ ทำให้ความศิวิไลซ์เลิศหรูอลังการ#3

[6] ปีนัง ครั้งหนึ่ง เคยเป็นเกาะหมากของไทย แต่วันนี้ไม่ใช่ ทำให้ความศิวิไลซ์เลิศหรูอลังการ#2

[7] ปีนัง ครั้งหนึ่ง เคยเป็นเกาะหมากของไทย

[8] วัดบุญญาราม เขตปาดังเซรา เคดาห์ มาเลเซีย เป็นที่ตั้งของโรงเรียนภาษาไทย

[9] วัดพุทธปิยวนาราม วัดไทยในเยอรมัน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version