หมวด มิตรไมตรี > บทความ บทกวี

อุทานธรรมในยามบ่าย(การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง)

(1/1)

รวี สัจจะ...:
ตถตาอาศรม ริมฝั่งโขง
 ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
    ว่างเว้นจากการเขียนบทกวีมานานพอสมควร เพราะติดภาระกิจงานก่อสร้าง
เพราะการสร้างงานกวีนั้น สิ่งจำเป็นคือต้องมีจินตนาการ ใช้การปรุงแต่งของจิต
ในการคิดคำสร้่างภาษาที่สวยงาม ตามแบบอัตตลักษณ์ของบทกวีที่เราเขียน
มีคนถามเสมอว่า " คิดได้อย่างไร ทำไมจึงจะเขียนบทความและแต่งบทกวีได้"
ก็ตอบเขาไปว่า "หลักการง่ายๆคือเป็นผู้อ่านที่ดีมาก่อน จงอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้า"
เพราะการอ่านมากๆนั้น เราจะได้ภาษาคำศัพย์ สำนวนและมุมมองของผู้เขียนแต่ละท่าน
ที่สร้างสรรค์ผลงานออกมา " อักษรแต่ละตัวมีคุณค่ามหาศาลและเป็นอาจารย์ของเรา"
    ภาษาไทยนั้นเป็นภาษาที่สวยงาม จงช่วยกันสืบสานภาษาและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย อย่าได้มักง่ายในการใช้ภาษา ซึ่งในปัจจุบันนี้มีความสับสนในการใช้ภาษา
เอาภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียน และเข้าใจความหมายของศัพย์แต่ละคำผิดเพี้ยนไป
ไม่เข้าใจคำพ้องรูป พ้องเสียงและสำเนียงภาษาพูดของแต่ละท้องถิ่น ทำให้ภาษาวิบัติ
ซึ่งเป็นการทำลายวัฒนธรรมภาษาที่ดีงามในการใช้ภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไป
    เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะสนใจในภาษาไทย ไม่ให้ความสนใจในบทกวี
มีความคิดเห็นว่า การเขียนบทกวีนั้นมันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยน่าเบื่อ เป็นเรื่องของคนหัวโบราณ
เป็นเรื่องที่ไม่ทันสมัย ทำให้เกิดความมักง่ายในการใช้ภาษา เพราะว่าต้องการความรวดเร็ว
ในการโต้ตอบกัน ทำให้ไม่ให้ความสำคัญในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง
จึงขอวิงวอนทุกท่านโปรดช่วยกันสืบสานภาษาและวัฒนธรรมที่ดีของไทยสืบต่อไปให้ยืนยาว
ด้วยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง " ภาษาไทยถ้าตั้งใจ มีสติในการใช้ จะไม่มีคำว่าผิด "
    ขอฝากเป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจต่อท่านทั้งหลาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง
โดยเริ่มจากตัวเรา ขอเพียงเราไม่เป็นผู้ทำลายภาษาอันสวยงามของเรา มีจิตสำนึกในความเป็นไทย
ก็เป็นการรักษาไว้ซึ่งชาติพันธ์ความเป็นคนไทยของเรา
             เชื่อมั่น-ศรัทธา-ปรารถนาดี-ด้วยไมตรีจิต-แด่มวลมิตรทุกผู้คน
                           รวี สัจจะ-สมณะไร้นาม-วจีพเนจร
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๔๐ น. ณ ศาลาน้อยริมฝั่งโขง ชายขอบประเทศไำทย
~เสน่ห์ack01~:
" ภาษาไทยถ้าตั้งใจ มีสติในการใช้ จะไม่มีคำว่าผิด "

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ขอบพระคุณที่เมตตาสอนครับ

เรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยที่ผิดๆ เป็นปัญหาที่ลุกลามไปทั่วในสังคมไทยจริงๆครับ

ในเว็บบอร์ดวัดบางพระ หลวงพี่เว็บ ท่านเขียนเอาไว้ที่เหนือช่องตอบกระทู้ แต่มักจะถูกมองข้ามครับอ่านก่อน... ที่จะตั้งหัวข้อ,.. หรือตอบกระทู้.!
 - กรุณาปฏิบัติตาม กฎ กติกา มารยาท ของกระดานสนทนาวัดบางพระ อย่างเคร่งครัด
- พึงระลึกเสมอว่า ก่อนที่จะตั้งหัวข้อ,.. หรือตอบกระทู้ เราย่อมเป็นนายในสิ่งเหล่านั้นๆ...
   แต่เมื่อเราตั้งหรือตอบกระทู้ไปแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมเป็นนายและมีอำนาจเหนือเราเสมอ
- คุณมีเวลา ๑๕ นาที ในการแก้ไขข้อความ หลังจากตั้งหัวข้อ,.. หรือตอบกระทู้ไปแล้ว
- ห้ามทำการตั้งหัวข้อ,..หรือตอบกระทู้ ที่เข้าข่ายการปั่น การปั๊ม หรือขุดกระทู้เก่าขึ้นมาตอบโดยไม่มีเหตุจำเป็น
- ตั้งหัวข้อกระทู้ให้สัมพันธ์กับหมวดหมู่หรือให้ตรงตามคำอธิบายของหมวดนั้นๆ
- ตั้งชื่อหัวข้อ,.. กระทู้ให้ชัดเจน สื่อถึงความต้องการ และสอดคล้องกับเนื้อหา
- ร่วมกันสืบสานภาษาและวัฒนธรรมที่ดีของไทยสืบต่อไป ด้วยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
   (ภาษาไทยถ้าตั้งใจ มีสติในการใช้ จะไม่มีคำว่าผิด)
   ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
 

~@เสน่ห์เอ็ม@~:
ขอบพระคุณพระอาจารย์ ที่ให้ความรู้ครับ
ต่อไปนี้จะใช้สติไตร่ตรองตรวจดูก่อนพิม พูด หรือ เขียนออกไปครับ

 :054: :054: :054:

derbyrock:
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ผมจะตรวจทานการพิมพ์ของผมทุกครั้งครับ

Doodume:
ศาสนาพุทธ น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version