ส่งหัวข้อ "ล็อกเก็ตมีตะกรุด เกศา จีวร แต่ไม่ทราบปีที่สร้าง ท่านใดพอทราบ กรุณาด้วยนะครับ" ถึงเพื่อน