หมวด มิตรไมตรี > รวมสมาชิก (มิตรไมตรี)

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

(1/25) > >>

ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์):


:114:ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน :114:

อชิตะ:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป

ขอทรงมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง ขอทรงพระเกษมสำราญ

อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตลอดกาลและนานเถิด


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

tum72:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สุขเกษมสำราญ อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ....ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ธรรมะรักโข:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...ให้หายจากอาการพระประชวรโดยเร็วพลัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :114: :114:

porvfc:
ก็ขอน้อมใจถวายพระพร ขอให้ในหลวงของเรา จงมีพระพลานามัยแข็งแรงขึ้นในเร็ววัน
และทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  :054:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version