ส่งหัวข้อ "นำพระเกจิจากจันทบุรีมาให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ชมกันครับ" ถึงเพื่อน