ส่งหัวข้อ "วัดบางพระ ตอนนี้ยังรับคนบวชเพิ่มมั้ย" ถึงเพื่อน