หมวด ธรรมะ และ นอกเหตุ เหนือผล > สนทนาภาษาผู้ประพฤติ

การฝึกสมาธิอย่างเรียบง่ายสบายๆภาค8

<< < (2/3) > >>

~เสน่ห์ต้นน้ำ~:
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆนะคัรบ

ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์):
ขอบคุณครับผม อนุโมทนาด้วยนะครับ  :002:

۞เณรน้อยเส้าหลิน۞:
บทความนี้อ่านแล้วดีจังเลยครับ  นึกถึงตนเองในอดีตเลย  ตอนที่ยังปฏิบัติธรรม แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจสภาวะธรรมซะเท่าไหร่

ผมเจอคำว่า ต้องปฏิบัติธรรมอย่าลดละ   พอได้ยินอย่างนั้น ช่วงแรกๆ ผมจับสติอยู่ตลอด  เอาจนเครียดไปเลยครับ   จนพอมันรู้ว่าตัว จิตมันบอกกับเราว่า ตึงไปแล้วหนอ  ตึงไปแล้วหนอ  ตึงไปแล้วหนอ  จิตมันสอนตนเองได้ในขณะจิตนั้นเลย   ผมจึงจำคำหลวงพ่อท่านหนึ่งได้เลยว่า  "สติกับสบาย" ต้องเป็นของคู่กัน  ถ้าหากมีสติแต่เครียด มันเป็นการเดินทางผิดครับ

การปฏิบัติธรรมมันก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของเราด้วยครับ  อินทรีย์อ่อนก็ช้าหน่อย  อินทรย์แก่ก็เร็วหน่อยครับ  คนอินทรีย์อ่อนอย่าน้อยใจไปเลย ให้คิดว่าคนที่อินทรีย์แก่  เมื่อก่อนเขาก็อินทรีย์อ่อนเหมือนเรานี่แหละ   ชาตินี้เราได้โอกาสแล้ว เราต้องปฏิบัติอย่าลดละ 

การปฏิบัติธรรมพระตถาคตเจ้าตรัสไว้ว่า ต้องเจริญพละธรรม 5 ประการ เพื่อการพ้นทุกข์คือ
1.ศรัทธา  คือต้องศรัทธาในการพ้นทุกข์เสียก่อน  ต้องมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องในการปฏิบัติธรรม 
2.วิริยา  คือต้องมีความเพียร ในการปฏิบัติ   ถ้าปฏิบัติเดี๋ยวทำ เดี๋ยวหยุด  ตอนที่หยุดทำ จิตมันจะถอย  ทำบ่อยๆมันจะเบื่อ และก็เลิกไปเลยครับ
3.สติ   คือทุกอารมณ์ต้องมีสติ  แรกๆก็ทำเท่าที่เราระลึกรู้ได้ก็พอครับ  พอรู้ก็ดึงอารมณ์กลับมา  แต่อย่าไปโทษตัวเองนะครับ ว่าทำไมรู้ช้า 
4.สมาธิ คือ การมีสติในแต่ละวันแล้ว  เราต้องเจริญสมาธิด้วย  สมาธิเป็นฐาน  เป็นบาทแห่งการเจริญวิปัสสนาครับ
5.ปัญญา คือ  ปัญญา นี่คือผลของการปฏิบัติธรรม  จิตที่เกิด- ดับ เกิด- ดับ  ตลอดเวลา  มันจะสอนตัวเราเองได้  ทุกอารมณ์ที่มีสติครับ

รวี สัจจะ...:
 :016:สิ่งที่นำเสนอมานี้ ส่วนใหญ่เขียนมาจากสภาวะธรรม คืออารมณ์ ความรู้สึกที่ได้พบได้รู้ จากการปฏิบัติ
ซึ่งมันมิได้กล่าวไว้ในตำรา และผู้เขียนก็ไม่อยากเขียนเป็นภาษาวิชาการให้มากไป (ถ้าท่านอยากรู้ให้ไปหาอ่านได้ เพราะมีคนเขียนมากมายแล้ว)จะนำเสนอในเนื้อหาของ สภาวะธรรม ที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติ :015:

รวี สัจจะ...:
 :059:ตราบใดที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสาร...การเดินทางของชีวิตก็ยังไม่สิ้นสุด
เพราะเรายังไม่หลุดพ้นจาก กิเลส อัตตา ตัณหา และอุปาทาน...
มรรคผลนิพพานคือการสิ้นสุดของการเดินทาง...

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version