ส่งหัวข้อ "BIOGRAPHY IN BRIEF OF LUNG PHOR PERN" ถึงเพื่อน