ส่งหัวข้อ "ท้าวเวสสุวรรณสักได้เปล่าครับ" ถึงเพื่อน