ส่งหัวข้อ "Guan yu กวนอู ช่วยผมทีคับ พ่อเพิ่งได้มา" ถึงเพื่อน