ส่งหัวข้อ "พระนอนองค์...มหึมา..ยาว 52 เมตร...ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม" ถึงเพื่อน