ส่งหัวข้อ "ขอเชิญร่วมงานประจำปี วัดบางพระ ปี 2562" ถึงเพื่อน