กระดานสนทนาวัดบางพระ

หมวด มิตรไมตรี => ไหว้ครูบูรพาจารย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 14 มี.ค. 2562, 11:42:15

หัวข้อ: ภาพบูชาครูกลางแจ้ง วันงานพิธีครอบเศียรปู่ฤาษี กุฏิหลวงพี่ติ่ง ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 14 มี.ค. 2562, 11:42:15
(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7js-41d2ee.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7km-7e2861.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7l7-b4d84b.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7lk-6406d1.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7m3-e94168.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7mk-9c6c24.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7n8-075e5f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7no-019635.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7p5-ca4a56.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: ภาพบูชาครูกลางแจ้ง วันงานพิธีครอบเศียรปู่ฤาษี กุฏิหลวงพี่ติ่ง ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 14 มี.ค. 2562, 11:48:05
(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7ri-6a3c5e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7s3-0a436c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7tf-c3fba9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7u4-c22169.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7uy-345de9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7vd-68ff9a.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7vr-54fbfe.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7wf-bf1fc2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7wr-801aa2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7xe-21c21f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7xt-cbf3c3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7yl-ec375d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7z0-184a83.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7zc-fbd1cc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod7zx-97090c.jpg)

หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ
หัวข้อ: ตอบ: ภาพบูชาครูกลางแจ้ง วันงานพิธีครอบเศียรปู่ฤาษี กุฏิหลวงพี่ติ่ง ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เริ่มหัวข้อโดย: ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์) ที่ 14 มี.ค. 2562, 11:55:21
(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod83j-58e489.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod83t-45586e.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod84x-c850dc.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod85r-e4fcd2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod86n-758ad2.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod877-8291f9.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod87p-0805b3.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod882-97cba6.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod88g-42b342.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod88v-89df53.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod897-ccd033.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod89j-01b78f.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod8a4-30e075.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod8al-90c30d.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod8ay-4f2843.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod8bs-c7439c.jpg)

(http://bp.or.th/uploads/data/image/pod8c4-dc462a.jpg)
หมายเหตุ: ข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ ห้ามคัดลอก,ตัดต่อ เพื่อใช้ในการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต-วางลิ้งค์ที่มาของภาพ กำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการใช้สืบค้นอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลฯ