หมวด เส้นทางสายบุญ > เส้นทางสายบุญต่างประเทศ

พระนอนองค์...มหึมา..ยาว 52 เมตร...ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

(1/2) > >>

กระเบนท้องน้ำ:


ทางการ จ.บี่งซเวือง (Binh Duong) สร้างพระนอนองค์มหึมานี้ ให้เป็นศูนย์รวมชาวพุทธอีกแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศ กินเนสบุ๊คเวียดนามได้บันทึก ให้เป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้
 
 

 เวียดนามเพิ่งทำพิธีเปิดให้ประชาชนชาวพุทธทั่วไปได้เข้านมัสการพระพุทธรูปปางนิพพานขนาดมหึมา ที่วัดโฮยแค๊ง (Hoi Khanh) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมถูเดิ่วโหมต (Thu Dau Mot) จ.บี่งซเวือง (Binh Duong) พิธีจัดขึ้นวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา

พระนอนมีความยาวตลอดองค์ 52 เมตร ช่วงสูงที่สุดมีความสูง 24 เมตร ล้อมรอบด้วยดอกบัวที่ทำจากปูนปั้นจำนวน 840 ดอกและพระพุทธรูปขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ประดิษฐานอยู่บนแท่นยกสูงในพื้นที่รวม 3,200 ตารางเมตร ในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมพุทธศาสนาบี่งซเวือง

ใต้พระนอนขนาดใหญ่นี้ทำเป็นห้องขนาดใหญ่จำนวน 4 ห้อง เพื่อใช้ประโยชน์เป็นห้องนิทรรศการ ห้องประชุมและทำเป็นห้องสมุด ทั้งนี้เป็นรายงานของสำนักข่าวซเวินจี๊ (Dan Tri)

บันได้ขึ้นไปยังพระนอนมี 49 ขั้น แทนเวลา 49 ปีที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาพระพุทธศาสนาจนกระทั่งตรัสรู้ รอบๆ ฐานเป็นรูปสลักนูนต่ำแสดงภาพพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ จนถึงปรินิพพาน และยังมีรายละเอียดเชิงสัญลักษณ์อื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง

คณะกรรมการประจำ สมาคมพุทธศาสนาบี่งซเวือง ได้จัดสร้างพระนอนองค์มหึมานี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธอีกแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศ

และในวโรกาสที่เปิดให้ประชาชนเข้านมัสการนี้ ประธานาธิบดีเวียดนาม นายเหวียนมีงเจี๊ยต (Nguyen Minh Triet) ได้ส่งสารแสดงความยินดีถึงสมาคมพุทธศาสนาของจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปในจังหวัดนี้ด้วย

กินเนสบุ๊คเวียดนามได้บันทึกเอาไว้ เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ซเวินจี๊กล่าว.


บันได 49 ขั้น แทน 49 ปีที่พระพุทธองค์ทรงผนวชและศึกษาพระธรรมจนกระทั่งตรัสรู้ ยังมีรายละเอียดที่เป็นสัญลักษณ์เช่นนี้อีกมาก
ภาพสลักนูนต่ำแสดงพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ กระทั่งเสด็จปรินิพพาน รายรอบฐานเบื้องล่างของพระนอน ให้ผู้คนได้ศึกษา
ขอบคุณที่มา...http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9530000045657

umpawan:
ขอบคุณครับที่นำเสนอให้ชมกัน น่าไปสักการะมากครับ  :054:

Ronaldo 2007:
.. :058:..เห็นพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน..
...เจริญรุ่งเรืองแล้วก็รู้สึกชื่นใจ.. :054:

yout:
ชื่นใจมากครับที่เห็นแบบนี้ ขอขอบคุณครับ............ :090: :114: :090:

~เสน่ห์ต้นน้ำ~:
งดงามมากครับ :114:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version