หมวด เส้นทางสายบุญ > เส้นทางสายบุญภาคเหนือ

สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลก

(1/1)

โยคี:
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลก

โครงการก่อสร้าง ที่
ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก ทรงพระนามว่า
"สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาณที่ ๑" บรมครูแห่งต้นพุทธวงศ์
พระพุทธองค์ทรงใช้เวลาอันยาวนานถึง 40 อสงไขยกัปเศษ
ในการบำเพ็ญพระบารมี เพื่อแสวงหาพระโพธิญาณ เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ ได้ทรงอุบัติในโลกมนุษย์
ขณะนั้นคนมีอายุขัยประมาณ 8 หมื่นปี
พระพุทธองค์ทรงผนวชออกมหาภิเนษกรมณ์
เมื่อพระชนมายุได้ 4 หมื่น ปี หลังจากผนวชได้ 2 หมื่นปี
จึงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้
เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก
พระพุทธองค์ทรงโปรดเวไนยสัตว์ ประมาณ 2 หมื่นปี
จึงได้เสด็จดับขันธปรินิพาน

saken6009:
สุดยอดมากครับ ความสูงตั้ง 59 เมตร ช่างใหญ่โต มโหฬารจริงๆครับ 25; 25; ขอขอบคุณท่าน โยคี ที่นำบทความดีๆมาฝากให้พี่น้องวัดบางพระได้อ่านครับ :054: :054:                                           และขอบคุณท่าน somjeed และ ท่าน simmie ที่ให้ความรู้ไว้ครับผม :054: :054:                                                      วัตถุประสงค์การจัดสร้าง

1.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตอบแทนคุณบิดา-มารดา คุณครูบาอาจารย์ ตอบแทนคุณแผ่นดิน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อของแผ่นดิน
2.เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรม ของพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย
3.เพื่อเป็นที่เจริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เมื่อได้มองพระพุทธปฏิมาสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิประทับยืน ปางเปิดโลก ความสูง 59 เมตร                                                                                        (ขออนุญาตเข้ามาอ่าน ขอบคุณครับผม) :054: :054:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version