หมวด เส้นทางสายบุญ > เส้นทางสายบุญต่างประเทศ

วัดบุญญาราม เขตปาดังเซรา เคดาห์ มาเลเซีย เป็นที่ตั้งของโรงเรียนภาษาไทย

(1/4) > >>

เผ่าพงษ์พระกฤษณะ:

--- อ้างถึง ---วัดบุญญาราม เขตปาดังเซรา เป็นที่ตั้งของโรงเรียนภาษาไทย ซึ่งเปิดการเรียนสอนมานานกว่า ๖๐ ปี โดย พระเทพมงคลญาณ อดีพเจ้าอาวาสดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำหน้าที่ในการสอนภาษาไทยแก่คนไทยมาเลย์ทั้งหลายที่มีอยู่จำนวนมากใน ละแวกวัดนี้ รวมทั้งการอบรมสั่งสอนให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง  วัดบุญญาราม นี้จึงถือเป็นศูนย์กลางของคนไทยมาเลย์ในรัฐเกดะห์ที่พวกเราคนไทยในเมืองไทย ควรจะสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ถวายเครื่องอัฏบริขารต่างๆ รวมจนถึงหนังสือภาษาไทย ทั้งที่เป็นตำราเรียน และหนังสืออ่านประกอบอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยมาเลย์มีความต้องการมากที่สุด เพื่อให้ลูกหลานคนไทยที่นั่นมีหนังสืออ่านเขียน ไม่ลืมภาษาไทยของบรรพบุรุษ เป็นความปรารถนาของหลวงพ่อก่อนที่ท่านจะมรณภาพ
--- End quote ---

เผ่าพงษ์พระกฤษณะ:
สภาพทั่วๆ ไปในลานวัดเผ่าพงษ์พระกฤษณะ:
บริเวณลานหน้าอุโบสถ เป็นที่จอดรถทำให้มีพื้นที่กว้างและโล่ง
ส่วนด้านล่างนี้คือ มณฑป อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อน


เผ่าพงษ์พระกฤษณะ:
เข้ามาดู มณฑป ใกล้ๆ กันบ้างเผ่าพงษ์พระกฤษณะ:
มาดูอุโบสถวัดบุญญาราม ตำบลอะห์ อำเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียกันบ้าง

ส่วนภาพนี้คือพระประธานภายในอุโบสถ ถ่ายลอดจากซุ้มพัทธสีมา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version