หมวด เส้นทางสายบุญ > เส้นทางสายบุญต่างประเทศ

วัดบุญญาราม เขตปาดังเซรา เคดาห์ มาเลเซีย เป็นที่ตั้งของโรงเรียนภาษาไทย

<< < (2/4) > >>

เผ่าพงษ์พระกฤษณะ:
ส่วนภาพนี้เป็น โรงฉัน ของวัดบุญญาราม ตำบลอะห์ อำเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลยเซีย ตัวอาคารเป็นอาคาร ๓ ชั้น

เผ่าพงษ์พระกฤษณะ:
ส่วนที่เห็นในภาพก็คือ ฌาปณสถาน และ สถานที่เก็บกระดู(ซึ่งค่าเช่าพื้นที่แพงมากๆ ช่อง 4 เหลื่ยมขนาดแค่ใ่ส่กระดูกได้ ช่องละเป็นหมื่นเป็นแสนก็มี ) วัดบุญญาราม ตำบลอะห์ อำเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

เผ่าพงษ์พระกฤษณะ:
พระเทพมงคลญาณ(คลิ้ง  จิตฺตปาโล) อดีตเจ้าคณะรัฐเคดาห์-เปอร์ลิส เและ เจ้าอาวาสวัดบุญญารามเผ่าพงษ์พระกฤษณะ:
งานบุญของคนไทยในย่านนี้เผ่าพงษ์พระกฤษณะ:
งานบุญเวียนเทียน ณ วัดบุญญาราม ตำบลอะห์ อำเำภอกูบังปาสู รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version