หมวด เส้นทางสายบุญ > เส้นทางสายบุญต่างประเทศ

ตามรอยพระบาทพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย วัดทุ่งเซียด

(1/1)

เผ่าพงษ์พระกฤษณะ:
พุทธศาสนิกชนร่วมเดินทางจาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล 10 วัน   15 พ.ย. 24 พ.ย. 2554 (จำนวน 39 ท่าน)
นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน ดั่งพุทธวาจาพระพุทธเจ้า
ที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า ดูก่อนพระอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว
มีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก จักไปถึงสุคติโลกสวรรค์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ชำนาญการในดินแดนพุทธภูมิเป็นผู้บรรยายพุทธประวัติ นำสวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดการเดินทาง

พุทธคยา     สถานที่แห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ
สารนาถ      ป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนากับปัญจวคีย์
พาราณสี      ล่องแม่น้ำคงคา แม่น้ำแห่งการชำระบาป
กุสินารา       สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันปรินิพพาน
สาวัตถี         เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่นานที่สุด


Not a valid youtube URL

~@เสน่ห์เอ็ม@~:
อนุโมทนาสาธุครับ  :054:

chinjung:
ขอบคุณสำหรับสาระน่ารู้ครับ

เว็บมาสเตอร์...:
ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยครับ...

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version