หมวด เส้นทางสายบุญ > เส้นทางสายบุญต่างประเทศ

ได้มีวาสนาไปแสวงบุญยัง สังเวชนียสถาน ขออนุญาตเริ่มที่สถานที่ตรัสรู้ (พุทธคยา)

<< < (2/2)

เว็บมาสเตอร์...:
ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยครับ... :054:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version