หมวด เส้นทางสายบุญ > เส้นทางสายบุญภาคเหนือ

พระเจ้าทองทิพย์ วัดบ้านลู

(1/1)

tum23:
พระเจ้าทองทิพย์ วัดบ้านลู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พระพุทธรูปองค์นี้ได้อัญเชิญมาจากวัดพระธาตุเสด็จ เดิมเคยประดิษฐานเป็นพระประธาน ในพระวิหารของวัดบ้านลู ก่อนที่จะสร้างพระอุโบสถใหม่แบบก่ออิฐถือปูน เมื่อปีพุทธศักราช 2519
ขนาดองค์พระพุทธรูปเท่าคนจริง ปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ ประทับบนฐานหกเหลี่ยม หล่อขึ้นด้วยโลหะสำริดแก่ทอง (ทำให้พระพักตร์สุกปลั่งตลอดเวลาแม้จะไม่ได้ขัดผิวให้ขึ้นมัน) พุทธลักษณะเป็นแบบศิลปะล้านนาผสมสุโขทัย หรือที่เรียกว่า เชียงแสนสิงห์สาม สกุลช่างนครลำปาง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเจ้าหาญแต่ท้อง เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช ประมาณปีพุทธศักราช 1992
พระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์ วัดบ้านลู มีพระพุทธลักษณะและศิลปะสกุลช่างเดียวกับ พระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลำปางหลวง และพระเจ้าทันใจ วัดพระเจ้าทันใจ จังหวัดลำปาง ซึ่งพระพุทธรูปที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงวัดที่ประดิษฐานก็ได้สร้างและบูรณะขึ้นในสมัยเจ้าหาญแต่ท้อง เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางเช่นกัน
ความอัศจรรย์ของพระเจ้าทองทิพย์ วัดบ้านลู ที่บรรพบุรุษกล่าวถึงและได้เห็นประจักษ์กันมาตลอดก็คือ หากไม่มีการจัดขันธ์ข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียน บอกกล่าวต่อองค์พระพุทธรูปแล้ว จะไม่สามารถยกเคลื่อนย้ายองค์พระได้เลย เรียกว่าหนักมากแม้จะช่วยยกกันกี่คนก็ไม่สามารถยกขึ้นได้ แต่เมื่อทำพิธีบอกกล่าวแล้ว กลับยกขึ้นได้ด้วยคนเพียงสามคนเท่านั้น
และเมื่อมีการอัญเชิญพระขึ้นสู่พระอุโบสถ เพื่อประดิษฐานเป็นการถาวรนั้น ครั้งนั้นกล่าวกันว่าขณะทำพีธีสวดทางพราหมณ์ ท้องฟ้าได้เปิดมีแสงแดดสว่างจ้า แต่เมื่อถึงพิธีสงฆ์ก็บังเกิดเมฆบดบังจนมืดครื้มเฉพาะบริเวณพื้นที่วัด และเมื่ออัญเชิญแห่รอบพระอุโบสถก็เกิดอัศจรรย์มีละอองฝนโปรยลงมาตลอด จนเมื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นแล้วเสร็จ อากาศก็กลับสว่างจ้าฟ้าเปิดเหมือนเดิม
ปัจจุบันได้อัญเชิญพระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์ ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นหน้าพระประธานในพระอุโบสถ วัดบ้านลู เป็นการถาวรแล้ว และในวันสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ทางวัดจะอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์ ออกมาประดิษฐานกลางแจ้ง เพื่อสรงน้ำเป็นประจำทุกปี ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีก็จะนำน้ำที่สรงพระไปประพรมบ้านเรือนและลูบศีรษะ ซึ่งเชื่อกันมาแต่โบราณว่าจะช่วยปกปักรักษาปัดเป่าเคราะห์ภัยและทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

TorosDolf:
หากมีรูปวัดด้วยน่าจะดีมากครับ ประกอบการตัดสินใจคนอื่นๆ ในการทำบุญ

Wihokfar:
อ่านแล้วเพลินดีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version