ส่งหัวข้อ "*** พระผงรุ่นอาเสี่ย พิมพ์ใหญ่ ปี 36 "เก๊" และ "แท้"ครับ*** " ถึงเพื่อน